Tankeverksamhet hos patienter i permanent vegetativt tillstånd kan mätas, visar studie

01 oktober 2014
Patienter i permanent vegetativt tillstånd kan vara mycket mer medvetna om sin omgivning än man tidigare trott, visar en ny studie från universitetet i Western Ontario.

Studieförfattarna Lorina Naci och Adrian Owen visade en kortversion på åtta minuter av en Alfred Hitchcockfilm för tolv friska försökspersoner samtidigt som de utsattes för magnetresonans (fMRT). Försöket visade att den främre hjärnan – som styr uppmärksamheten – blev mer aktiv när filmen blev spännande, och att aktiviteten ökade till filmen blev som mest spännande. Hjärnaktiviten låg i nära samband med hur de friska deltagarna beskrev sina känslor när de såg filmen, vilket tyder på en stark koppling mellan deras hjärnreaktion och deras känslomässiga reaktion.

Sedan upprepades samma test med en 35-årig man, som i 16 år legat i permanent vegetativt tillstånd. Även om han inte kunde berätta hur han kände, visades samma reaktion i hans främre hjärnregion, vilket tyder på att han inte bara var medveten om filmen, utan också att han följde handlingen. ”Patientens engagemang och uppfattning av filminnehållet liknande de friska deltagarnas. Dessa fynd belyser den gemensamma grunden för mänskligt medvetande och gör det möjligt att tolka medvetna upplevelser även utan agerande.” skriver forskarna i vetenskapstidskriften PNAS (doi: 10.1073/pnas.1407007111).

Samma test gjordes med ytterligare en patient i permanent vegetativt tillstånd men hon visade ingen medveten reaktion. Ändå menar forskarna att studien kan leda till förbättrade diagnoser för många patienter med hjärnskador.
– För första gången visar vi att en patient med okända medvetandenivåer kan ta till sig och analysera information från sin omgivning på samma sätt som friska personer. Vi vet redan att upp till en av fem av dessa patienter har fel diagnos och den nya metoden kan avslöja att antalet är ännu högre, säger Lorina Naci.

Magnetresonans används av kostnadsskäl sällan för att analysera hjärnfunktionen, istället uppmanas patienter att reagera på en mängd olika stimuli, som diagnosen baseras på. Lorina Naci och Adrian Owen hävdar att det inte räcker och efterfrågar fler magnetresonansundersökningar för att minska antalet feldiagnoser och kanske till och med ge patienterna större kontroll över sin egen vård.
– Metoden upptäcker inte bara om en patient är vid medvetande, utan också vad patienten kanske tänker. Således har den viktiga praktiska och etiska konsekvenser för patientens vårdstandard och livskvalitet, säger Adrian Owen.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)