Vägledning från Europarådet om vårdbeslut vid livets slut

14 maj 2014
Den bioetiska kommittén i Europarådet presenterade nyligen en guide för beslut för behandling vid livets slut.

Guiden, som vänder sig bland annat till vårdpersonal, tar inte upp frågan om dödshjälp och assisterat självmord, eftersom vissa medlemsländer har lagstiftning som tillåter och reglerer detta. Den syftar i stället till att säkerställa att ”viktiga beslut som rör liv och forskning” inte endast tas av specialister, och belyser centrala frågor som berörs av beslut vid livets slutskede och påpekar relevanta viktiga etiska och rättsliga principer.

Guiden betonar att respekten för människans autonomi börjar med att erkänna personens rätt och förmåga att göra egna val men att autonomi inte innebär rätt till varje tillgänglig behandling. Rapporten framhåller även balansen mellan läkarens skyldighet att försöka maximera behandlingens potential och samtidigt begränsa varje fysisk eller psykisk skada som kan uppstå.

Rätten till rättvis tillgång till hälso- och sjukvård innebär att varje individ skall kunna få tillgång till vård, och att tillgängliga resurser bör fördelas så rättvist som möjligt, enligt Europarådet. Guiden förklarar vidare att det nu är allmänt accepterat att palliativ vård är en integrerad del av vården, och att regeringar bör garantera palliativ vård när en persons hälsotillstånd kräver det.

Källor: Génèthique (www.genethique.org) och Europarådet (www.coe.int)