98 procent av diagnosticerade ofödda barn med Downs aborteras i Danmark

22 oktober 2015
Nya siffror om konsekvensen av den utbredda fosterdiagnostiken i Danmark har presenterats i dagarna. Samtidigt visar en undersökning att majoriteten av danskarna är positiva till utvecklingen, som, om den fortsätter, leder till att inga fler barn med Downs kommer att födas i Danmark om 30 år.

I dagarna har det framkommit, att 98 procent av de föräldrar i Danmark, som får veta att deras ofödda barn har Downs syndrom, valde att göra abort i fjol. Endast två föräldrapar gjorde ett medvetet val att låta sitt barn med Downs få födas.

Redan 2004 blev Danmark först i världen med att erbjuda samtliga gravida kvinnor en tidig ultraljudsundersökning, där man tittar på en vätskespalt i det ofödda barnets nacke, vilket tillsammans med ett blodprov kan ge tydliga indikationer på kromosomavvikelser. Sedan dess har antalet barn som föds med Downs syndrom sjunkit drastiskt. Lilian Bondo, som leder barnmorskornas fackförening Jordemoderforeningen, säger till de danska TV-nyheterna DR Nyheder, att när man upptäcker i stort sett alla foster med Downs, så närmar man sig en situation när de nästan allihop kommer att aborteras.

Den markanta nedgången i antalet barn som föds med Downs är en positiv utveckling, tycker majoriteten av de tillfrågade danskarna i en ny undersökning, gjord på uppdrag av DR Nyheder. Undersökningen visar att 60 procent tycker att utvecklingen är bra. Uppfattningen skiljde sig något mellan män och kvinnor; medan 70 procent av männen var positiva var det endast 50 av kvinnorna som hade den inställningen.

I samma undersökning uppgav nära sju av tio tillfrågade att de skulle göra abort på ett ofött barn med Downs syndrom, eftersom de inte menar att barnet skulle få ett ”värdigt liv”. Fyra av tio svarade, att ett barn med Downs skulle ha en så negativ inverkan på deras eget liv, att de skulle välja bort det, om de stod i den situationen.

Källa: DR Nyheter (www.dr.dk)