Abort utmanar danskarnas moral

28 april 2015
En majoritet av danskarna stödjer fri abort enligt en ny undersökning, men skepsisen mot sena aborter är betydande.

I en ny studie, som publicerats i facktidskriften Journal of Medical Ethics (J Med Ethics doi:10.1136/medethics-2014-102102), har 487 danskar tagit ställning till minst ett av fyra moral-filosofiska antaganden som ”att döda en människa är fel, abort är likvärdigt med att döda en människa, även om människan endast är ett foster” samt ett antal scenarier för när det är acceptabelt för en kvinna att göra abort.

Av de som svarade instämde 18 procent antingen helt eller delvis i ovanstående påstående, medan 59 procent var antingen starkt emot eller inte alls instämde. Övriga varken instämde eller svarade. Det var en enkät, som skickades till 1 000 slumpmässigt utvalda danska medborgare, varav 487 svarade. Kvinnor, äldre och högutbildade mellan 18 och 44 år var överrepresenterade bland de svarande, konstaterar artikelförfattaren Sigurd Wiingaard Uldall från institutionen för folkhälsovetenskap vid Köpenhamns universitet.
– Det är som om abort inte längre är en självklarhet. Människor håller på att få upp ögonen för vad det faktiskt är vi gör. Det är positivt. Vi har gått vidare från att se abort som modernt, säger Ellen Højlund Wibe, generalsekreterare för organisationen Retten Til Liv, till tidningen Kristeligt Dagblad.

Mer än hälften av de tillfrågade i studien anser att abort bidrar till att minska respekten för mänskligt liv i allmänhet.
– Studieresultaten kan tolkas som att varannan dansk formar sin åsikt till konkreta abortfall utifrån mer grundläggande inställningar till moral-filosofiska antaganden. Jag tycker det är positivt. Det är dock en överraskning att moralfilosofiska ställningstaganden inte gör det lättare för människor att bilda sig en uppfattning om huruvida abort i enskilda beskrivna fall bör tillåtas eller inte, säger Sigurd Wiingaard Uldall.

Även Jacob Birkler, ordförande för Danmarks Etiske Råd, har kommenterat undersökningens resultat och menar att den belyser danskarnas balansgång i frågan om abort:
– Svaren visar inte en blind öppenhet för alla former av abort. Även om majoriteten stödjer fri abort, finns det också en större skepsis kring sena aborter. Det visar att det fortfarande finns en sten, som klämmer i skon hos danskarna, trots att vi har fri abort. Det befruktade ägget samt fostret är inte likgiltigt för oss. Det har en status men det utesluter inte att vi försvarar kvinnors rätt till fri abort. Och även om det finns hänsyn till kvinnan, finns det också hänsyn till det liv som är på väg, säger Jacob Birkler.

Källa: Kristeligt Dagblad (www.kristeligt-dagblad.dk)