Afrikanska biskopar protesterar mot västvärldens påtryckningar

28 september 2015
De katolska biskoparna i Afrika uppmanar västvärlden att upphöra med det arbete, som de menar sprider en "dödens kultur" på deras kontinent. I ett gemensamt uttalande fördömer biskoparna i Afrika och Madagaskar program med skönskrivningarna "sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter" som allt oftare är en förutsättning för utvecklingsstöd.

Uttalandet gjordes i samband med ett ordförandemöte för biskopskonferenserna i Afrika och Madagaskar i Accra i Ghana i juni och offentliggjordes inför det pågående FN-toppmötet i New York, där FN:s nya globala utvecklingsmål kommer att beslutas. Läs mer >>

Biskoparna skriver att de är "djupt sårade" över det permanenta "ideologiska bombardemang" från västländer som riktar sig emot "livet, familjen, allt som är heligt, en sund mänsklig utveckling för våra ungdomar som är Afrikas framtid, en full blomstring för kvinnor och respekten för äldre". Målet för de politiska och ekonomiska påtryckningarna är enligt biskoparna "drastisk kontroll och minskning av den afrikanska befolkningen, och planerad förstörelse av äktenskap och familj".

Afrikanerna måste tydligt säga nej till denna plan, menar biskoparna, och pekar på att påven Franciskus har varnat för en "kolonisering genom nya ideologier". "Detta är en ny form av slaveri! Vi vill att vårt folks värdighet respekteras" förklarar de afrikanska biskoparna.

Källa: Katholische Nachrichten (www.kath.net)