Aids fortfarande ledande dödsorsak bland unga

07 december 2015
Trots framgångar i kampen mot immunbristsjukdomen aids är det fortfarande världens näst vanligaste dödsorsak bland tonåringar. I Afrika är aids den ledande dödsorsaken i åldersgruppen 10-19 år, rapporterade den tyska stiftelsen Weltbevölkerung på Världsaidsdagen den 1 december.

FN:s barnfond Unicef uppger att 26 ungdomar mellan 15 och 19 år smittas av hiv varje timme globalt. Förebyggande program och preventivmedel bör därför förlängas och riktas till ungdomar som berörs, uppmanar den tyska stiftelsen Weltbevölkerung, som arbetar internationellt med utveckling.

Globalt har antalet nya hiv-infekterade per år minskat med 35 procent sedan millennieskiftet till två miljoner, varav cirka 220 000  är barn. År 2014 var runt 37 miljoner hiv-positiva varav runt 1,2 miljoner avled, vilket är 800 000 färre än 2004.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)