Amnesty International i kampanj för att få Irland att legalisera abort

23 november 2015
Inom ramen för en större kampanj för abort publicerar Amnesty International ett brev med 838 underskrifter från läkare i 44 olika länder för att förmå Irland och El Salvador att legalisera abort.

Enligt gällande irländsk lagstiftning är det ett brott att avsiktligt ta en ofödd människas liv, och konsekvensen kan bli böter eller upp till 14 års fängelse.

I ett öppet brev hävdar Amnesty International att det faktum att abort är olagligt sätter kvinnors och flickors hälsa och liv på spel. Colm O'Gorman, som leder Amnesty International i Irland, har tidigare i andra sammanhang framfört, att irländsk lagstiftning gör kvinnor som gör abort kriminella.  

Niamh Uí Bhriain från den irländska organisationen The Life Institute påpekar att Amnesty har samlat underskrifter från läkare i 44 länder, vilket i genomsnitt är mindre än 20 läkare per land. Endast 14 läkare från Irland har skrivit under.  
– Amnesty försöker använda sin globala kraft i en kampanj för att driva tillåtande av abort i Irland, men resultatet, liksom själva budskapet, är inte imponerande. Nyligen såg vi hur negativt allmänheten reagerade på Amnestys propagandavideo om abort i Irland, och nu kan vi se att Amnesty har misslyckats med att samla något märkbart stöd från irländska läkare för sin abortkampanj.

Läkaren Eoghan White, medicinsk rådgivare till The Life Institute, säger att bristen på stöd för Amnestys kampanj återspeglar läkarnas politiska åsikter och att ett förbud mot abort inte hindrar optimal sjukvård till gravida kvinnor:
– Att förbjuda abort är inte orsaken till att kvinnor dör, vilket bekräftas av en irländsk parlamentsutfrågning om abort 2013, där ledande förlossningsläkare vittnade om att de inte känner till ett enda fall där en kvinna avlidit på ett irländskt sjukhus på grund av att läkare förhindrats agera baserat på Irlands förbud mot abort. Statistiken är tydlig, färre kvinnor drabbas och dör av graviditetsrelaterade sjukdomar i Irland än i länder med obegränsad tillgång till abort, som Storbritannien och USA.  I länder där abort är förbjudet vet vi att läkare kan behandla och de facto behandlar kvinnor som har livshotande komplikationer till följd av graviditeten, även om det innebär att graviditeten avslutas. Detta beror till stor del på att den typen av ingripanden inte är och inte bör betraktas som abort. Vi vet också att inte en enda läkare i Irland, som i förtid avslutat en graviditet när det varit medicinskt nödvändigt, har åtalats, säger Eoghan White.

Niamh Uí Bhriain menar att Amnestys kampanj är avsiktligt vilseledande:
– Amnesty är fullt medvetna om att det i nästan varje land finns straffrättsliga påföljder kopplade till abort, och i Irland har kvinnor aldrig åtalats på grund av våra pro-life lagar. Straffrättsliga påföljder bör gälla för abortutövare som bryter mot lagen, och kvinnor bör skyddas från utövare där det framkommit att de utnyttjat utsatta kvinnor i vinstsyfte och även orsakat deras död. Det är ett mått på hur långt Amnesty har avvikit från sin ursprungliga uppgift att de fortsätter att arbeta för abort men bortser från att en kvinna från Irland förblödde efter en abort på en Marie-Stopes-klinik i London, säger hon.

Källor: The Life Institute (thelifeinstitute.net), LifeSiteNews (www.lifesitenews.com) och Family & Life (www.prolife.ie)