Amnesty kritiseras för abortkampanj

16 juni 2015
I Irland kritiseras Amnesty International för sitt engagemang mot landets abortlagstiftning. Kritiker menar att organisationen istället borde arbeta för bättre mödrahälsovård och mot överträdelser av mänskliga rättigheter.

Niamh Uí Bhriain från irländska Life Institute menar att majoriteten av Amnestys uppmärksammade kampanjer och offentliga uttalanden nu för tiden verkar vara en del av en global kampanj för abort, och att detta har lett till en medlemsflykt i Irland. Amnesty Irland lanserade nyligen en rapport, som angriper landets abortlagstiftning och kräver att de restriktioner som finns tas bort.
– Det finns inget fördrag eller konvention som erkänner en så kallad "rätt till abort", men rätten till liv för varje människa är allmänt erkänd i internationell rätt. Amnesty skriver långa rapporter, som kräver att abort legaliseras men ignorerar vad abort verkligen gör med ett ofött barn. Abort tar brutalt livet av ett barn. Där har vi den chockerande verkligheten, att Amnesty blir en organisation som stödjer våld mot barn, som är i det mest sårbara skedet av sin existens. Hur kan de rättfärdiga denna brutalitet och fortfarande göra anspråk på att vara en människorättsorganisation? Om Amnesty vill förbättra situationen för gravida kvinnor, varför arbetar de då inte för bättre mödrahälsovård runt om i världen i stället för att lägga ut miljoner på abortkampanjer, vilket är en medeltida lösning på en krisgraviditet. Jag har tappat räkningen på hur många personer som har kontaktat Life Institute för att berätta att de aldrig kommer att stödja Amnesty igen på grund av deras inställning till abort, säger Niamh Uí Bhriain.

De båda irländska pro-life-organisationerna Life Institute och Youth Defence kommer nu tillsammans med andra aktörer att uppmärksamma Amnestys tydliga ställningstagande i abortfrågan.
– Amnestys ståndpunkt i frågan om abort är en parodi. Amnesty International säger att de kommer att arbeta för att Irland ska förstöra vårt skydd för ofödda barn, och Amnesty lägger ut miljoner på kampanjer för att legalisera att ofödda dödas, samtidigt som så många överträdelser mot mänskliga rättigheter i världen inte möter motstånd, säger Clare Molloy från Youth Defence.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)