Belgiska forskare undersöker hur dödshjälp påverkar palliativ vård

09 februari 2015
I debatter om vård i livets slutskede är det många som uttrycker oro över möjliga effekter av läkarassisterad dödshjälp på palliativ vård. Två belgiska forskare har nu jämfört utvecklingen av palliativ vård i länder där dödshjälp är laglig med länder där det är olagligt.

I en nyligen publicerad artikel i facktidskriften Journal of Medical Ethics (J Med Ethics doi:10.1136/medethics-2014-102116) beskriver Kenneth Chambaere och Jan L Bernheim från en forskningsgrupp om vård i livets slut vid universitetet i Gent och Vrije universitet i Bryssel, utvecklingen inom den palliativa vården mellan 2005 och 2012 i Belgien, Nederländerna och Luxemburg jämfört med Island, Storbritannien och Sverige, som inte tillåter dödshjälp men som har en högt utvecklad palliativ vård.

Studieförfattarna kom fram till att medan tillgången till palliativ vård försämrades under tidsperioden i Nederländerna och Luxemburg förblev tillgången i Belgien på samma nivå som i Storbritannien. Den belgiska statens utgifter för palliativ vård fördubblades mellan 2002 och 2011, och därför menar författarna preliminärt att oron för effekter av legaliserad dödshjälp på palliativ vård är ogrundad.

Studieförfattarna noterar också att endast ett av de fyra bästa länderna för palliativ vård inom EU tillåter dödshjälp (Belgien), medan dödshjälp är olagligt i de tre övriga länderna (Island, Sverige och Storbritannien). Vidare konstaterar de att de långsiktiga effekterna av legaliserad dödshjälp bör undersökas.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)