Biologer: att ändra gener i mänskliga embryon är osäkert och oetiskt

24 mars 2015
Att förändra enskilda gener i embryon har varit möjligt i ett par år, men har hittills – så vitt man vet – inte gjorts på mänskliga embryon. Men de tekniska landvinningarna går fort, och nu varnar biologer för de följder det skulle kunna få att använda metoden på embryon från människor.

Det är några av biologerna bakom en ny metod för genförändring som kallas CRISPR, som efterlyser ett världsvitt moratorium för metoden på mänskliga embryon. Med hjälp av tekniken, som upptäcktes 2012, kan man på ett enklare och mer exakt sätt än förr förändra enskilda gener i embryon. Så vitt man vet har detta ännu inte gjorts på människor, utan endast på djur och andra organismer som jäst, fruktflugor och apor.

Biologen Jennifer Doudna, som är en av dem som upptäckt metoden, har nyligen tillsammans med ett stort antal experter skrivit ett öppet brev i vetenskapstidskriften Science, där man varnar för att säkerheten och etiska överväganden måste komma i första hand, innan man påbörjar försök på mänskliga embryon. Brevets författare pekar på att de förändringar man gör på embryot kommer att gå vidare i arv, och uttrycker oro för att man ska börja förändra enskilda gener utan att veta vad förändringarna innebär för andra gener eller för arvsmassan som helhet. Författarna befarar också att genetisk förändring av embryon skulle leda till att man närmar sig idén om barn framställda enligt föräldrarnas önskemål och specifikationer. Ett liknande öppet brev om samma fråga, skrivet av andra forskare, publicerades häromveckan i vetenskapstidskriften Nature.

Det befaras dock att experiment med genförändring av mänskliga embryon redan gjorts i länder utan regelverk på området. Endast ett fåtal länder har hittills förbjudit genförändringar av mänskliga embryon, men alla naturvetenskapliga sällskap och företrädare som har uttalat sig har fördömt tekniken, eftersom man menar att den är för farlig. Europarådet konvention om de mänskliga rättigheterna och biomedicin från 1998, som Sverige skrivit under, förbjuder uttryckligen genetiska förändringar som kan gå i arv: ”Ingrepp som syftar till att ändra det mänskliga genomet får endast genomföras i preventiva, diagnostiska eller terapeutiska syften, och då endast om dess syfte inte är att åstadkomma någon förändring av genomet som går i arv.”

Källa: BioNews (www.bionews.org.uk)