Biskop i Nigeria kräver slut på propaganda om abort och befolkningskontroll

13 april 2015
Västvärlden bör sluta med sitt imperialistiska sätt att främja abort, homosexualitet och genderförvirring i Nigeria, kräver den katolske ärkebiskopen Gabriel Abegunrin.

Gabriel Abegunrin, ärkebiskop av Ibadan, kallar västerländska idéer om "sexualitet och reproduktiva rättigheter – en eufemism för abort, konstgjord familjeplanering och en preventivmedlens kultur", från internationella organisationer ”vilseledande och oacceptabla”.

Välbetalda lobbyister från USA och EU, som främjar preventivmedel, abort och utlevd homosexualitet till ungdomar påverkar landets utbildningssystem allt mer, varnar ärkebiskop Abegunrin. Han betonar vidare den kristna läran om att människan tillhör Gud och att varken någon människa eller hennes kroppsdelar bör behandlas som säljbara objekt. Ärkebiskopen fördömer också människohandel och prostitution, konstgjord befruktning och handel med mänskliga embryon och organ.

De katolska biskoparna i Nigeria har konsekvent försvarat livets kultur. I somras utfärdade den katolska biskopskonferensen i Nigeria en kommuniké där de kräver "modigare och mer konsekventa insatser för människolivet, äktenskapet och familjen som ett kontra-kulturellt motgift mot ideologier och företeelser som står i motsats till människolivet".

Källa: Life Site News (www.lifesitenews.com)