Brett upprop för rätt till samvetsfrihet i vården

13 oktober 2015
I en debattartikel i Aftonbladet går biskop Anders Arborelius tillsammans med den syrisk-ortodoxe ärkebiskopen och ett 90-tal andra ledare och representanter från en mängd kyrkor och samfund ut till stöd för rätten till samvetsfrihet för vårdpersonal.

Att vårdpersonal i Sverige – till skillnad från de flesta andra europeiska länder – inte har rätt att avstå från att medverka till ingrepp som går emot deras samvete, är ett faktum, som diskuterats allt mer intensivt det senaste året. Ett fall, som gäller en barnmorska, är just nu föremål för överläggning i Jönköpings tingsrätt och KD röstade den gångna helgen på sitt riksting för att partiet ska arbeta aktivt för att stärka rätten till samvetsfrihet, i enighet med Europakonventionen.

I samband med detta publicerade Aftonbladet en debattartikel från över 90 kyrkoledare och representanter från bl.a. Katolska kyrkan, syrisk-ortodoxa kyrkan, Svenska kyrkan, Equmeniakyrkan, pingströrelsen och trosrörelsen.