Danska kvinnor erbjuds solsemester mot att donera ägg

12 maj 2015
Världens största spermabank erbjuder nu kvinnor som donerar ägg en spasemester i utlandet för att kringgå det danska förbudet mot försäljning av ägg.

Det är företaget Cryos International som nu, genom ett utländskt dotterbolag, erbjuder att betala för äggdonatorers spasemester, som komplement till den låga ersättning kvinnorna får. Tanken är, att donatorer ska kunna ge bort ägg anonymt eller till en särskild mottagare och få en resa som tack för hjälpen.

Som lagen är konstruerad i Danmark kan män få betalt direkt när de donerar könsceller, men möjligheten finns inte för kvinnor. I stället har de rätt till motsvarande max. 3 200 kr som kompensation för den tid som går åt till själva ingreppet, ett belopp som är markant lägre än i de flesta andra EU-länder och lägre än på andra sidan Öresund, där Region Skåne sedan en tid tillbaka ger kvinnor 11 000 kr för varje äggdonation. Cryos International har i åratal arbetat för att ändra lagen, som de kallar för ”absurd” och ”diskriminerande”.

För att uppmuntra fler kvinnor att donera ägg betalar nu Cryos International en sparesa till Spanien för kvinnliga donatorer. Donatorer kommer dessutom att erbjudas att deponera några av sina egna ägg i 10-15 år på fertilitetskliniker i Spanien. På det sättet kringgår man den danska lagstiftningen, som sätter en gräns på fem år för nedfrysning av ägg.  

Ole Schou, vd för Cryos, säger till tidningen Jyllands-Posten, att man tar till de nya greppen eftersom det är stor huggsexa om skandinaviska, donerade ägg på marknaden.
– Jag ser inget oetiskt i det. De danska reglerna är vansinniga och till skada för människor, och förresten är det också diskriminerande, att man här i landet gärna får sälja spermier men inte ägg.

Ordföranden för Dansk Fertilitetsselskab, överläkaren Elisabeth Carlsen, kallar i samma tidning systemet för ”osmakligt”.

Källor: The Independent (www.independent.co.uk) och EkstraBladet (www.ekstrabladet.dk)