Dödshjälpslagstiftning ifrågasätts i Belgien

17 november 2015
Efter att ett fall av dödshjälp för första gången har rapporterats till åklagare, ifrågasätts nu den belgiska dödshjälpslagstiftningen.

I den belgiska tidningen Le Vif skriver journalisten Xavier Lombard att den belgiska kontrollen av dödshjälp är ineffektiv och att lagen bör ifrågasättas. I somras begärde en 24-årig belgisk kvinna dödshjälp eftersom hon hade självmordstankar och 85-åriga Simona De Moors fick dödshjälp pga. sorg över sin dotters plötsliga bortgång. Enligt Xavier Lombard handlar detta inte om enstaka fall, utan om att kontrollen av dödshjälp i Belgien är ineffektiv och att lagen som reglerar dödshjälp inte fungerar.

Han utmanar den kommission, som övervakar dödshjälpslagstiftningen och som kritiserats i utlandet och på hemmaplan, och pekar på att kommissionens ledamöter hävdar att de är "oförmögna att stoppa de tusentals fall av dödshjälp varje år som inte anmäls ".

Kommissionen rapporterade tidigare denna månad det första fallet på 13 år till åklagare. Enligt Xavier Lombard påverkas kommissionen av lobbygrupper som vill utvidga dödshjälpslagen. Samtidigt finns det stora intressekonflikter inom kommissionen, som är oförmögen att samla tillräckligt många jurister.

Han ifrågasätter hur det är möjligt att kommissionen får förtroende när den "öppet beklagar att en av de egna åtgärderna skulle kunna pressa läkare till att reflexmässigt följa lagen och arbeta enligt försiktighetsprincipen". Xavier Lombard menar vidare att beslutet att överföra ett ärende till åklagarmyndigheten möjligen återspeglar "en fördröjd, om än välkommen väckarklocka" men poängterar att kommissionen knappast hade något val i frågan, då fallet hade filmats av en australiensisk dokumentärfilmare. Kommissionen har aldrig ifrågasatts för att inte utföra sin roll, nämligen att kontrollera och säkerställa att lagstiftningen följs. Några ledamöter har redan förklarat att "fallet hos åklagaren bör signalera början på en debatt om att utvidga dödshjälpslagen", varför Xavier Lombard hellre vill ifrågasätta lagstiftningen än kommissionen.

Källor: Le Vif (www.levif.be) och Génèthique (www.genethique.org)