Dödshjälpsorganisationer i Nederländerna distribuerar otillåtna läkemedel

02 december 2015
I Nederländerna, där dödshjälp är tillåten sedan 2002, arbetar nu dödshjälpsförespråkare för att den nederländska läkarföreningen skall godkänna läkemedel som gör det möjligt för människor att själva ta livet av sig, utan hjälp av läkare.

Argumenteringen för att godkänna dessa läkemedel är att de redan förekommer olagligt i stor skala och att uppdaterad lagstiftning är nödvändig för att skydda mot missbruk.

Människor som menar att deras liv är "färdigt", behöver ett piller, enligt den nederländska föreningen för frivilligt livsslut (NVVE) i ett nyligen publicerat policydokument. Exakt hur detta skulle gå till har dock ännu inte förhandlats med hälsoministeriet och justitieministeriet, eller med den nederländska läkarföreningen (KNMG). NVVE medger att läkemedlet skulle kunna användas för att mörda människor, tas impulsivt av för övrigt friska personer, eller användas av ungdomar med psykiska problem. Därför önskar NVVE driva ett pilotprojekt så att myndigheter kommer att ha "vetenskaplig forskning" till stöd för sitt beslut.
– Vi ser att samhället vill ha sådana piller, särskilt fyrtiotalister, som inte är rädda för att säga vad de tänker. De vill ha kontroll över sitt livsslut, säger Robert Schurink, som leder den nederländska dödshjälpsorganisationen NVVE till nyhetstjänsten DutchNews.

För första gången medger NVVE och dödshjälpsorganisationen Stiftung De Einder att de redan distribuerar tabletter utanför det befintliga regelverket. De dödliga läkemedlen beställs från utlandet; från Kina kommer piller och från Mexiko skickas medicinen i flytande form. Leveranstiden är kort och paketet ser ibland ut som ett födelsedagskort.

I Nederländerna får omkring 5 300 personer laglig dödshjälp varje år. NVVE avslöjar inte hur många som begår självmord med hjälp av utländska läkemedel utöver denna siffra. Enligt organisationen De Einder var de rådgivare åt 607 personer förra året, det är dock oklart hur många som begick självmord.

Källor: DutchNews (www.dutchnews.nl) och BioEdge (www.bioedge.org)