Europaparlamentet uppmanar till lagliga aborter i hela EU

16 mars 2015
Europaparlamentet antog förra veckan två icke-bindande rapporter, kallade Tarabella- respektive Panzeri-rapporten, som kritiserats för att de bland annat uttalar sig för tillgång till lagliga aborter i hela EU.

Rapporterna hade till syfte att vara en årlig översikt över mänskliga rättigheter och demokrati och innehöll ett antal förslag för att förbättra situationen för bl.a. offer för slaveri, våld, krig, religiös förföljelse, barnarbete, fångar inför dödsstraff och Europas asylsökande. Panzeri-rapporten erkänner även könsselektiva aborter som våld mot kvinnor och flickor. Rapporterna, som blev mycket omdebatterade innan de antogs, innehöll trots detta också uppmaningar om att göra abort till en universell rättighet och till att fördöma vissa medlemsländers familjepolitiska beslut.

I Tarabella-rapporten heter det bl.a. att "Europaparlamentet vidhåller att kvinnor måste ha rätt att råda över sina sexuella och reproduktiva rättigheter, särskilt genom enkel tillgång till preventivmedel och abort". Även Panzeri-rapporten tar upp detta ämne: "Europaparlamentet finner det beklagansvärt att kvinnors och flickors kroppar, särskilt deras sexuella och reproduktiva hälsa och därmed sammanhängande rättigheter, fortfarande utgör ett ideologiskt slagfält, och uppmanar EU och medlemsstaterna att erkänna kvinnors och flickors oförytterliga rätt till fysisk integritet och självständigt beslutsfattande, bland annat rätten till tillgång till frivillig familjeplanering och säkra och lagliga aborter".

Tarabella-rapporten antogs med 441 röster för och 205 emot medan Panzeri-rapporten antogs med 390 röster för och 151 emot. Även om rapporterna inte kommer att få direkta juridiska konsekvenser, då det rör sig om icke-bindande rapporter, kommer de att kunna användas som underlag för opinionsbildning och påtryckningar för kommande lagförslag.

Förbundet för katolska familjeföreningar, FAFCE, är kritiskt mot Europaparlamentets beslut och menar att Europa inte behöver aborter, utan bättre stöd för mammor och förbättrad sexualupplysning, med respekt för nationell behörighet i dessa frågor. ”Mänskliga rättigheter är universella, men Europaparlamentet har nu visat att det inte finns någon gemensam uppfattning om vad mänsklig värdighet är”, skriver FAFCE i ett pressmeddelande.

Lars Adaktusson (KD), ledamot i EU-parlamentet, skriver på sin blogg att Tarabella-rapporten, trots att den bara fungerar som officiellt ställningstagande, bryter mot EU:s subsidiaritetsprincip – alltså att medlemsländerna har exklusiv beslutanderätt i vissa frågor. Han är oroad över att den i förlängningen kommer att innebära tvingande EU-lagstiftning inom en rad områden, bland annat abort:
– Jag vill inte flytta beslutsmakten över hälso- och sjukvårdsfrågor till EU-nivå. När det gäller abortfrågan har jag i sak samma uppfattning som min företrädare, Alf Svensson. En abort är i sig ett etiskt dilemma och i en jämställdhetsrapport som denna måste även fostrets skyddsvärde beaktas, skriver Lars Adaktusson på sin blogg.

Källor: FAFCE (www.fafce.org), Care for Europe (www.careforeurope.org), Lars Adaktusson (adaktusson.eu) och Europaparlamentet (www.europarl.europa.eu)