Europarådets presidium avslår namninsamling för spädbarn som överlever abort

07 oktober 2015
Trots 224 000 stödunderskrifter för rätten till vård för barn som överlever abort avslog presidiet för Europarådets parlamentariska församling förra veckan ansökan eftersom frågan anses vara politiskt olämplig.

Därmed följde presidiet ett yttrande från Europarådets utskott för rättsliga frågor och mänskliga rättigheter, som anser att frågan är politiskt "alltför känslig" och riskerar att "dela" den parlamentariska församlingen.

Gregor Puppinck, ordförande för den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ), som initierade namninsamlingen (läs mer >>) skriver i ett pressmeddelande att ”detta sorgliga beslut visar hur sena aborter, och att barn som överlever abort lämnas att dö, är tabuämnen i vårt samhälle, som föredrar att blunda för dessa omänskliga metoder, när orsaken ibland är så minimal som läpp- och gomspalt”.

”Namninsamlingen har visat att det i Europa varje år förekommer att barn föds levande efter sena aborter och att de ibland är livskraftiga. De lämnas att dö utan vård eller dödas direkt efter förlossningen, vilket är en kränkning av deras grundläggande rättigheter som garanteras i teorin till alla "från födseln". Namninsamlingen presenterade även vetenskapliga bevis på att foster kan känna smärta från andra trimestern”, heter det vidare i pressmeddelandet.

ECLJ kommer att driva ärendet vidare på europeisk och nationell nivå och några ledamöter i den parlamentariska församlingen har kungjort att de ämnar ta upp frågan i Europarådet nästa år, när de politiska omständigheterna är mer gynnsamma.

Källa: European Centre for Law and Justice (eclj.org)