Europarådets rapportör om surrogatmoderskap jävig?

03 februari 2015
Europarådets parlamentariska församling har utsett den belgiska politikern Petra De Sutter att vara föredragande för en kommande rapport med titeln Mänskliga rättigheter och etiska frågor kring surrogatmoderskap.

Till saken hör att hon dels är ansvarig läkare vid en klinik som tillhandahåller surrogatmoderskap och dels att hon är transperson, dvs. tillhör en av de grupper som drar fördel av att surrogatmoderskap legaliseras.

Petra De Sutter är ledamot i den belgiska senaten, representant i Europarådet och leder till vardags avdelningen för reproduktiv medicin vid universitetssjukhuset i Gent. Hon står även bakom en lång rad publikationer om HBT-rättigheter och reproduktiv medicin, i vilka det framgår att hon är stark förespråkare av surrogatmoderskap som metod för assisterad befruktning. Medan surrogatmoderskap är olagligt i de flesta europeiska länder är altruistiskt, dvs. icke-kommersiellt, surrogatmoderskap tillåtet i Belgien och tillhandahålls bl.a. på Petra De Sutters avdelning för reproduktiv medicin, där man var banbrytande med att förmedla surrogatbarn till homosexuella par.

Petra De Sutter ändrade sitt namn från Pieter De Sutter 2004 och lever sedan dess som transperson, dvs. tillhör en av de målgrupper för vilka föräldraskap blir möjligt genom surrogatmoderskap. Ifrågasättanden av Petra De Sutters lämplighet som rapportör i ämnet har hittills uteblivit.

Källa: Agenda Europe (agendaeurope.wordpress.com)