Europeisk domstol straffar Italien pga. fall med surrogatmoderskap

09 februari 2015

Den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter har dömt den italienska staten till skadestånd till ett italienskt par vars barn, som föddes av en surrogatmamma i Ryssland, omhändertagits.

Den Europeiska domstolen för mänskliga rättigheter (ECHR) anklagar Italien för att ha brutit mot paret Donatina Paradiso och Giovanni Campanellis rätt att erkänna barnet som sitt eget, trots att det inte finns några biologiska band mellan paret och barnet, och trots att surrogatmoderskap inte är tillåtet i Italien.

På grund av infertilitet hade paret vänt sig till Rosjurconsulting, en rysk advokatbyrå specialiserad på reproduktiv lagstiftning och surrogatmoderskap. En rysk surrogatmamma födde en pojke i Moskva i februari 2011. Paret registrerades som föräldrar, i enlighet med rysk lag, men utan hänvisning till att barnet fötts av en surrogatmamma. Det italienska konsulatet i Moskva utfärdade sedan dokument som tillät barnet att resa in i Italien.

Vid registreringen på hemorten anklagades paret för bedrägeri efter att det italienska konsulatet hade informerat myndigheterna om felaktigheter på barnets födelseattest. Ett dna-test senare samma år visade att Giovanni Campanelli inte är barnets biologiska pappa, men paret hävdade att de inte visste att annan sperma hade använts på den ryska kliniken. Enligt italiensk lag är den som föder ett barn dess juridiska mamma, och surrogatmoderskap är olagligt.

I oktober 2011 beslutade en italiensk domstol att barnet omedelbart skulle tas ifrån paret och placeras under förmyndarskap, med motiveringen att det saknades biologisk anknytning till paret samt att man hyste tvivel om parets förmåga att uppfostra ett barn. Barnet placerades på barnhem, med kontaktförbud för paret, och bor sedan 2013 hos fosterföräldrar. Barnets biologiska mamma har inte kunnat spåras.

ECHR förklarar i sin dom (Paradiso and Campanelli v. Italy (n° 25358/12)) att den italienska staten har brutit mot artikel 8 i Europakonventionen om rätten till skydd för privat- och familjeliv. Även om paret bara hade tillbringat ett halvår med barnet ser domstolen det som "ett viktigt skede i det unga livet och att de uppfört sig som föräldrar mot honom under denna period". ECHR beordrar nu den italienska staten att betala paret 20 000 euro för psykiskt lidande och 10 000 euro för utlägg. Staten är dock inte skyldig att återlämna barnet, eftersom han nu har "utvecklat känslomässiga band med sin fosterfamilj", enligt domstolen.

Den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) förväntar sig att ärendet kommer att överklagas, eftersom domen skyddar en praxis som är olaglig i Italien och inte är i enlighet med de mänskliga rättigheterna. Den ålägger stater förpliktelser, vilket strider mot subsidiaritetsprincipen, menar ECLJ.

Källor: The Local (www.thelocal.it) och ECLJ (eclj.org)