Europeisk namninsamling mot surrogatmoderskap fortsätter

10 december 2015
En europeisk namninsamling för att uppmana Europarådet att verka för ett förbud av surrogatmoderskap har nu uppnått över 100 000 underskrifter.

Organisationen bakom namninsamlingen meddelar, att man nu uppnått nära 110 000 underskrifter och att man arbetar vidare, för att få så starkt stöd som möjligt för en kommande uppmaning till Europarådet om att verka för att förbjuda surrogatmoderskap. Genom namninsamlingen samt andra initiativ vill man få till stånd ett förbud i Europarådet för kommersialisering av människokroppen, framförallt gällande surrogatmoderskap.

Initiativet No maternity traffic har pågått hela året och initierades av paraplyorganisationen Internationella unionen för avskaffande av surrogatmoderskap (The International Union for the Abolition of Surrogacy). Bakom den står en rad nationella och internationella organisationer, som alla finns med på namninsamlingens webbplats www.nomaternitytraffic.eu.

Källa: No maternity traffic (www.nomaternitytraffic.eu)