Få cancerpatienter ber om dödshjälp, visar tysk undersökning

09 juni 2015
Tyska cancerläkare ser en lagändring för läkarassisterat självmord som "inte nödvändig och inte önskvärd", eftersom få patienter efterfrågar det.

Enligt en enkätundersökning bland 700 medlemmar i det tyska läkarsällskapet Deutsche Gesellschaft für Hämatologie und Medizinische Onkologie (DGHO) i februari, händer det ytterst sällan att cancerpatienter ber läkare om dödshjälp.
– Det är en tydlig skillnad mellan allmänhetens uppfattning och den faktiskt uttryckta begäran om läkarassisterat självmord i den kliniska vardagen, säger Jan Schildmann från Institutet för medicinsk etik vid Ruhr-Universitet Bochum.

Särskilda önskemål om att förskriva läkemedel för självmord hade enligt undersökningen endast 13 procent av de tillfrågade onkologerna varit med om under sitt yrkesverksamma liv.
– Uppenbarligen avspeglas i den offentliga debatten en "upplevd verklighet", som inte stämmer överens med verkligheten, säger Carsten Bokemeyer, chef för kliniken för onkologi och hematologi vid universitetssjukhuset Hamburg-Eppendorf.

Den personliga inställningen till assisterat självmord skiljer sig bland onkologerna: 57 procent av de tillfrågade är emot att hjälpa en patient begå självmord under alla förhållanden, 34 procent skulle kunna tänka sig det på vissa villkor och nio procent känner sig osäkra.

DGHO avvisar som förening dödshjälp helt, och efterfrågar istället fler hospice och bättre smärtmedicin samt att läkarutbildningen förbättras när det gäller svåra etiska beslut.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)