Fosterkirurgi inte riskfri men alltmer framgångsrik

19 januari 2015
Kirurger kan ibland rädda ofödda barns liv och hälsa genom operationer som kan förhindra eller lindra funktionshinder, men som också innebär risker för mor och barn. Antalet operationer som görs är mycket begränsade, eftersom ingreppen är komplicerade och kostsamma och eftersom många istället väljer att göra abort.

Det var Michael R. Harrison vid universitetet i San Francisco som 1969 för första gången tog ett ofött barn ur livmodern för att behandla en urinvägsblockering, som annars hade lett till att barnet skulle dö. Vid ytterligare operationer i livmodern vågade kirurgerna i San Francisko bl.a. ta bort en tumör på svanskotan, laga en diafragmabristning och 1997 även korrigera ryggmärgsbråck.

Martin Meuli, som leder kirurgkliniken på barnsjukhuset i Zürich, är den läkare i Europa som har mest erfarenhet av operationer på ryggmärgsbråck i livmodern och har sedan 2010 opererat 15 ofödda barn. Han anser att operationen på ofödda är den tidigast möjliga förebyggande behandlingen av en annars svår ryggmärgsskada.

Opereras barn med ryggmärgsbråck i livmodern mellan graviditetsvecka 19 och 26 har de nära dubbelt så hög chans att kunna gå utan hjälp, jämfört med barn som opereras efter födseln, skriver den tyska tidningen Die Welt. Komplikationer och för tidig förlossning är dock inte ovanligt. I facktidskriften Schweizerisches Medizin-Forum skriver Martin Meuli om sina egna samt andras st