Frysning av ägg av sociala skäl bör noga övervägas, varnar läkare

22 januari 2015
I höstas meddelade företagen Apple och Facebook att de framöver kommer att betala för kvinnliga anställda att frysa ner ägg, så att de kan skjuta upp barnafödande och satsa på karriären istället. I en artikel i facktidskriften Deutsches Ärzteblatt varnar nu en grupp läkare att ett sådant beslut bör övervägas noga.

Vid lagring av ägg av sociala skäl bör de medicinska konsekvenserna beaktas, skriver Michael von Wolff från kvinnokliniken vid universitetssjukhuset i Bern i en studie, som publicerats i facktidskriften Deutsches Ärzteblatt (Dtsch Arztebl Int 2015; 112: 27-32). Som fördel ser studieförfattarna möjligheten att kunna skjuta upp barnafödande, medan uppenbara nackdelarna är den höga kostnaden samt hög risk för flerbördig graviditet. Läs mer >> Den uppskattade chansen att in vitro-fertilisering med tidigare nedfrysta ägg leder till graviditet och förlossning är upp till 40 procent hos kvinnor under 35 år men endast 15 procent för kvinnor över 40.

I studien konstateras att äggfrysning är en tilltagande trend bland akademiker mellan 35 och 39 år. Kvinnor över 40 har dock större risk för graviditetsstörningar som havandeskapsförgiftning eller diabetes och ett antal studier har visat, att barn som föds efter ivf har högre risk att drabbas av missbildningar eller andra avvikelser än barn som kommit till naturligt. Till exempel har en studie från Australien uppskattat andelen barn som föds med avvikelser till 8,3 procent efter ivf, jämfört med 5,8 procent vid naturlig befruktning.

Studieförfattarna rekommenderar därför att kritiskt avväga de realistiska möjligheterna till framgång vid äggfrysning för att förena arbete och familjeliv mot riskerna för mamman och barnet.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)