Global mödradödlighet minskar markant, enligt WHO

02 december 2015
De senaste 25 åren har mödradödligheten minskat kraftigt, enligt WHO:s nya rapport "Maternal Mortality 1990-2015".

WHO uppskattar att den globala mödradödligheten minskade med 43 procent mellan 1990 och 2015, från en uppskattad nivå på cirka 532 000 kvinnor 1990 till uppskattade 303 000 kvinnor i år. Per 100 000 levande födda barn har antalet avlidna kvinnor minskat uppskattningsvis från 385 till 216, men. i rapporten noteras att det fortfarande är en stor utmaning att få fram exakta siffror för mödradödligheten.

Pat Buckley som står bakom bloggen European Life Network, menar i en kommentar till WHO:s rapport att tillbakagången i mödradödligheten troligen beror på FN:s millennieutvecklingsmål, som syftade till att minska mödradödligheten med 75 procent under tiden 1990-2015. Det framgår av rapporten att även om betydande framsteg har gjorts nåddes målet endast i nio länder.

I augusti antog FN nya utvecklingsmål, Sustainable Development Goals (läs mer >>), som strävar efter att minska den globala mödradödligheten ytterligare fram till 2030. Pat Buckley betonar att fokus bör läggas på de åtgärder som faktiskt räddar liv:

”De flesta dödsfall bland mammor kan förebyggas med adekvat näring, grundläggande hälso- och sjukvård och god förlossningsvård under graviditeten, vid och efter förlossningen. Tillbakagången av mödradödligheten i den utvecklade världen sammanföll, enligt WHO, ’med utvecklingen av förlossningstekniker och förbättring av kvinnors allmänna hälsotillstånd’ (från 1935 till 1950-talet), vilket skedde lång tid före den utbredda legaliseringen av abort. För att minska mödradödligheten måste vi sträva efter att ge kvinnor i utvecklingsländerna samma vårdstandard som i den utvecklade världen.

Den nya rapporten gör även gällande att abort bör legaliseras i syfte att minska mödradödligheten, vilket är absurt. I motsats till påståenden om organisationer som förespråkar så kallade säkra, lagliga aborter, finns det inget direkt samband mellan aborters rättsliga ställning och mödradödlighet. I själva verket kan abort vara lagligt men osäkert för kvinnor. Det är naturligtvis alltid osäkert för barnet. Irland, Polen, Malta, Chile, Kuwait, Libyen och Förenade Arabemiraten förbjuder de flesta eller alla aborter och har mycket låg mödradödlighet”, skriver Pat Buckley.

Källa: European Life Network (europeanlifenetwork.blogspot.ie)