Heliga stolen reserverar sig mot delar av FN:s utvecklingsplan

08 september 2015
I en skrivelse till FN poängterar den Heliga stolen vikten av att formuleringen i FN:s nya globala utvecklingsmål "ingen lämnas kvar" skall gälla alla människor från befruktningen till den naturliga döden, och reserverar sig på sju punkter mot målens formuleringar

I augusti antogs FN:s globala utvecklingsmål för de kommande 15 åren. Slutdokumentet "Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development" kommer att tas upp för omröstning på FN:s generalförsamling denna månad. Läs mer >>

Den Heliga stolen, som är ständig observatör i FN, publicerar nu en skrivelse till FN där man poängterar det positiva i att de 17 målen sätter människans ansvar i centrum för utvecklingen. Vidare uttrycker man hoppfullhet om att formuleringen "ingen lämnas kvar" kommer att fungera som utgångspunkt för hela utvecklingsplanen för att skydda rätten till liv från befruktningen till den naturliga döden.

Den Heliga stolen reserverar sig dock på sju punkter mot olika formuleringar i utvecklingsmålen som "sexuell och reproduktiv hälsa" och "reproduktiva rättigheter". Enligt den Heliga stolen ingår dessa termer i ett generellt begrepp för hälsa. Vidare anser Heliga stolen inte att abort eller tillgång till abort eller abortframkallande medel omfattas av begreppen. När det gäller termerna "preventivmedel", "familjeplanering", "sexuell och reproduktiv hälsa", "sexuella och reproduktiva rättigheter", "reproduktiva rättigheter", och alla andra ord som beskriver familjeplanering och fertilitetsreglering bekräftar den Heliga stolen sin redan kända ståndpunkt om de familjeplaneringsmetoder som Katolska kyrkan anser moraliskt acceptabla.

Den Heliga stolen understryker även att utvecklingsplanen måste läsas i linje med korrekt tolkade "ändamål och principer i FN-stadgan, med fullständig respekt för folkrätten ... den allmänna förklaringen om mänskliga rättigheterna, internationella fördrag om mänskliga rättigheter". När det gäller icke-bindande dokument, som också nämns i utvecklingsplanen, betonar den Heliga stolen den viktiga skillnaden mellan fördrag, som formellt har förhandlats fram och antagits av stater i syfte att skapa lagstiftning, och andra internationella dokument som inte har samma auktoritet.

Källa: Den Heliga stolens representation i FN (www.holyseemission.org)