Högsta domstolen i London: kontakt mellan barn och spermadonator obligatorisk

03 november 2015
En domare i Londons högsta domstol har beslutat att två systrar som blivit till genom spermadonation måste ha kontakt med deras homosexuelle far och hans partner.

Fallet gäller en 14-årig flicka och hennes tioåriga syster, som sedan de föddes bott med sin biologiska mamma och hennes kvinnliga partner. För sju år sedan begärde flickornas biologiska far genom domstol att få ha kontakt med döttrarna. De biologiska föräldrarna var ursprungligen vänner, som levde med var sin partner, och hade kommit överens om att få barn tillsammans.

I ett mycket ovanligt beslut dömde domaren Stephen Cobb vid högsta domstolen att flickorna skall ha "indirekt" och "begränsad" kontakt med sin far, och argumenterade att "det betydande tomrummet i deras liv är bristen på ett meningsfullt förhållande med sina pappor".

Domen är slutet på en långdragen rättslig strid mellan flickornas biologiska föräldrar, och går mot den 14-åriga flickan, som vill kunna "dra sina egna slutsatser" och anser att rättstvisten har "förstört hennes barndom".

Domaren vidhåller: "Jag är tydlig med att pappan har något av verkligt värde och betydelse att bidra med till flickornas liv". Han säger vidare att fallet illustrerar de "enorma svårigheter" som uppkommer när familjer skapas med hjälp av "kända spermadonatorer", och har beslutat att den biologiska pappan skall få ta kontakt med flickorna med brev eller gratulationskort vid vissa tider på året samt få tillgång till deras skolbetyg.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)