Inget patent för mänskliga äggceller

27 april 2015
Det europeiska patentverket (EPO) i München har upphävt ett patent för tillverkning av mänskliga äggceller i enlighet med ett överklagande från organisationen Testbiotech mot företaget Merck Serono.

Patentet EP 1794287 gällde bl.a. metoder för framställning och användning av mänskliga ägg. Den europeiska patentlagen förbjuder patentering av människokroppen i alla utvecklingsstadier, inklusive könsceller. Testbiotech lämnade in överklagandet mot Merck Seronos patent i april 2010, och i slutet av förra månaden återkallades det.
– Genom vårt motstånd har vi stärkt de etiska gränserna i patenträtten. Detta är en viktig framgång, säger Christoph Then, talesman för Testbiotech, till tidningen Deutsches Ärzteblatt.

Testbiotech är sedan 2009 aktivt för att främja oberoende forskning och offentlig debatt om bioteknik. Förra året vann organisationen ett liknande överklagande gällandes ett patent på mänskliga spermier.
– Vi befarar att människokroppen genom att bevilja sådana patent förvandlas till kommersiella varor, säger Christoph Then.

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)