Ivf används av allt fler fertila för att välja kön

12 januari 2015
Det blir allt vanligare att använda sig av provrörsbefruktning för att välja barnets kön och därigenom utsätta fertila kvinnor för påfrestande fertilitetsbehandlingar.

Med hjälp av metoden preimplantatorisk genetisk screening, PGS, undersöker man om embryon har rätt antal kromosomer och om de har eventuella avvikelser, som kan signalera Downs syndrom eller andra kromosomavvikelser. Samtidigt kan även könet avslöjas med en nästan 100-procents säkerhet, vilket har lett till en markant ökning av antalet fertila par som väljer ivf-behandling enbart med syfte att välja kön på sitt kommande barn.
– Min man önskade en liten flicka som han en dag skulle kunna föra fram i kyrkan [vid vigsel i anglo-saxiska länder är det brudens far som går fram med bruden]. Jag ville ha det nära bandet mellan mor och dotter. Efter tre söner led jag av "genusbesvikelse". Det är som att sörja att ett barn man aldrig haft har dött, som depression, berättar Jayne Cornwill, som åkte till Kalifornien för att välja barnets kön, vilket inte är tillåtet i hemlandet Australien.

Jeffrey Steinberg, som grundat de fertilitetskliniker i New York och Los Angeles som var först i USA med att erbjuda könsselektion, träffar nu ca 600 fertila par varje år som vill välja kön på sitt barn – 70 procent kommer från andra länder där könsselektion är förbjuden.
– Våra siffror har fördubblats de senaste tio åren – och det handlar om glada, friska, fertila kvinnor. Skälen som vissa utländska par anger är att de behöver en pojke för att få ut ett arv (Indien) eller att de vill undvika att abortera ännu en flicka (Kina). I USA önskar man främst att balansera familjen, säger han till Yahoo Parenting.

Även i Saudiarabien är könsselektion förbjuden och enligt en talesman för hälsofrågor i en av provinserna, Khalid Al-Osaimi, skulle könsselektion aldrig förekomma på offentliga sjukhus. Företeelsen är dock inte ovanlig på privata kliniker. Sociologen Saleh Al-Nimer säger till tidningen Saudi Gazette att könsselektion används främst av familjer som önskar få en son, och att det lett till färre skilsmässor i landets patriarkala samhälle. Många kvinnor fruktar att deras män kommer att byta ut dem mot en ny fru om de inte föder en pojke.

Landets första fall av könsselektiv ivf gjordes 2006, och antalet ingrepp ökade markant 2008 efter ett dekret om att metoden inte strider mot islams regler. Enligt läkaren Ibrahim Al-Sharnoubi, verksamhetschef för de privata fertilitetsklinikerna i en av landets 13 provinser, utför de stora sjukhusen i hans provins ca sju könsselektiva ivf-behandlingar varje månad.
– Andelen könsselektioner bland alla fall av ivf i Saudiarabien har ökat från fyra procent förra året [2013] till sex procent i år [2014]. Att välja kön är förbjudet enligt hälsoministeriet och privata sjukhus som erbjuder det trotsar förbudet, säger läkaren Essam Al-Hameed, som övervakar de privata sjukhusens fertilitetsenheter i östprovinsen.

Läkaren Marcy Darnovsky från den amerikanska tankesmedjan Center for Genetics and Society är orolig över utvecklingens sociala konsekvenser:
– Att önska sig en flicka eller en pojke – hur kan det vara fel? Men även om vårt samhälle ofta lägger tonvikten på individuella önskemål, måste vi tänka på de större konsekvenserna av vårt önsketänkande, samt hur de kan påverka vår relation med barnet. Om man tar på sig problem och kostnader för att få ett barn av ett visst kön, är det förmodligen för att man har en del förväntningar knutna till könet. Tänk om en pojke vill skriva poesi? Eller om en flicka vill spela basket, inte vill ha på sig klänning eller berättar att hon är transsexuell? Det verkar bara förstärka de väldigt distinkta skillnader vi gör på könen i vårt samhälle, säger hon.

Marcy Darnovsky pekar på ytterligare problem med att kvinnor genomgår onödiga ivf-behandlingar, som inte är riskfria för kvinnan och barnet. Eftersom fertilitetstekniken är "lukrativ", har den lett till konkurerande verksamheter, med brist på öppenhet om hälsorisker och framväxt av en oreglerad bransch. Hon påpekar också att människor som överväger könsselektion bör vara medvetna om att de gör något "som leder till en enorm kris i andra delar av världen ... genom att normalisera metoden" och som bidrar till allvarliga problem från bristande jämställdhet till sexhandel.

Källor: Center for Genetics and Society (www.geneticsandsociety.rsvp1.com) och Saudi Gazette (www.saudigazette.com.sa)