Jérôme-Lejeune-stiftelsen expanderar till Spanien

15 december 2015
Jérôme-Lejeune-stiftelsen, som arbetar med forskning kring Downs syndrom samt vård och opinionsbildning, kommer nu även att stödja forskning och studier om Downs syndrom och bioetik i Spanien, för att främja bättre vård för berörda.

På 1950-talet upptäckte läkaren Jérôme Lejeune att Downs syndrom orsakas av en kromosomavvikelse. På grund av det ökade antal aborter efter att fosterdiagnostik började införas tillbringade han resten av sitt liv med att försvara värdigheten hos dem med Downs syndrom. Stiftelsens expansion i Spanien kommer vid en tidpunkt då 90 procent av de ofödda barn i Spanien som diagnosticeras med Downs syndrom aborteras.

Enligt Mónica Barahona, stiftelsens ordförande i Spanien, kommer man att fokusera på klinisk forskning och insamling för att stödja befintlig forskning.
– Som dr Lejeune brukade säga: "Vi känner redan till orsaken till Downs syndrom, nu måste vi hitta ett sätt att minska dess påföljder", säger Mónica Barahona.

Förutom att arbeta med att hitta läkemedel, behandlingsmetoder och neurologisk stimulans för att hjälpa dem med Downs syndrom, kommer stiftelsen att försöka få "fördjupad kunskap om vilka gener som är inblandade och påverkas till följd av trisomi 21", förklarar Mónica Barahona vidare.
– Målet är att försvara livet för varje person, inklusive dem som har en extra kromosom. Jérôme Lejeunes försvar av livet grundade sig alltid på vetenskapliga och medicinska kriterier och vi tror att det är särskilt viktigt i dag för vetenskap och biomedicinsk forskning.

Mónica Barahona betonar vikten av forskning som styrs av "etiska kriterier för bioetik" och menar att samhällen skall uppmärksamma "det objektiva vetenskapliga kriteriet att mänskligt liv existerar från befruktningen och att ett embryo därför har samma rättigheter som människor i alla utvecklingensskeden".

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)