Kaliforniens biskopar i hård kritik mot ny lag om assisterat självmord

08 oktober 2015
I ett uttalande riktar de katolska biskoparna i Kalifornien skarp kritik mot delstatens nya lag som tillåter assisterat självmord. Biskoparna menar att lagen visar att delstatens folkvalda politiker sätter omtanken om de svagaste åt sidan. 

”Lagen är en direkt motsättning till att ge barmhärtig kvalitetsvård till dem som står inför en dödlig sjukdom. För sårbara människor är detta inte medlidande.”, säger biskoparna i ett uttalande, som publicerades i måndags. ”Det finns inget i denna lag som stöder eller gynnar det allmännas bästa. Lagen gör inget för att bekräfta sårbaras liv. Om något, så säger lagen precis motsatsen, och leder bara till att öka deras känslomässiga börda.” Biskoparna pekar på att lagen kommer att påverka fattiga människor ogynnsamt och försätta äldre och funktionshindrade ”i stor fara”.   

Det var i början av veckan som Kaliforniens guvernör Jerry Brown skrev under lagen, som tillåter läkare att skriva ut läkemedel till patienter, som lider av en dödlig sjukdom, för att använda att ta livet av sig.

Biskoparna pekar på den utmärkta palliativa vård som ges på Kaliforniens katolska sjukhus, ofta i kontrast till andra vårdinrättningar, och att det inte är förenligt med människans inneboende värdighet att åsidosätta mänskligt liv den sista tiden. ”Påven Franciskus har varnat oss för vår ’slit-och-släng-kultur’. … Som katolska biskopar i Kalifornien står vi tillsammans med funktionsnedsatta, läkare, övrig vårdpersonal och förespråkare för äldre i vårt motstånd mot läkarassisterat självmord som ett sätt att arbeta för dödssjukas mänskliga värdighet.”

Slutligen pekar biskoparna på USA:s vårdkostnader, som ökar snabbt, vilket leder till att äldre och funktionsnedsatta är i ”stor fara, eftersom möjligheten att erbjuda lågkostnadsalternativet dödliga läkemedel i stället för lämplig vård är en frestelse som inte längre motstås.”   

Den nya lagen gör Kalifornien till den sjätte delstaten i USA som tillåter läkarassisterat självmord. Det är sedan tidigare tillåtet i Montana, New Mexico, Oregon, Vermont och Washington.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)