Kina medger problematisk könsobalans

27 januari 2015
Kina har i särklass störst könsobalans bland alla länder i världen. Nu har även familjeplaneringskommissionen insett problematiken, men en uppluckring av ettbarnspolitiken kommer för sent, menar kritiker.

Liksom de flesta asiatiska länder har man i Kina en traditionell förkärlek för söner. Många familjer aborterar flickfoster eller överger små flickor för att säkerställa att deras enda barn är en son, och det föds omkring 118 pojkar för varje 100 flickor, jämfört med det globala genomsnittet på 103-107.

I Kina är det förbjudet att bestämma könet på ofödda barn med hjälp av blodprov, och många kvinnor skickar därför numera blodprov för analys utomlands. Landets hälso- och familjeplaneringskommission menar att detta ytterligare har bidragit till en förvärrad könsobalans och planerar ökad tillsyn av detta. "Vårt land har den allvarligaste och mest långvariga obalansen mellan könen den befolkning det påverkar är den största", skriver kommissionen i ett uttalande på sin webbplats, och uppskattar att det finns över 33 miljoner fler män än kvinnor i landet.

I slutet av 2013 lättade Kina på familjeplaneringsrestriktionerna och började tillåta vissa familjer att ha två barn. Kritiker menar att det var för lite och kom för sent för att avhjälpa de betydande negativa effekterna på ekonomin och samhället. Statliga medier meddelade tidigare denna månad att det ett år efter uppluckringen av ettbarnspolitiken är färre än väntat som har ansökt om tillstånd om att få ett andra barn.

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och YahooNews (news.yahoo.com)