Kritik mot dom i Irland om att abortlag strider mot mänskliga rättigheter

07 december 2015
Högsta domstolen i Belfast fastslog förra veckan att Nordirlands nuvarande abortlag strider mot mänskliga rättigheter. Domslutet kritiseras för sin ton mot funktionshindrade och för att inte ta hänsyn till det ofödda barnet.

Domaren Mark Horne från Nordirlands högsta domstol fastslog den 30 november att avsaknad av undantag i Nordirlands abortlagstiftning kränker kvinnors rättigheter enligt Europakonventionens artikel åtta. Enligt domaren är det kvinnan som "måste hantera alla faror och problem, känslomässiga eller andra, med att bära ett foster, som hon inte har något moraliskt ansvar för. Hon är bara en behållare som bär ett barn från en våldtäktsman eller en person som har begått incest eller både och". Han framhöll vidare att Nordirlands abortlag "fullständigt bortser från offrets personliga omständigheter" och menar att när det ofödda barnet lider av avvikelser som leder till döden "finns det inget liv att skydda. När fostret lämnar livmodern, kan det inte överleva på egen hand. Det är dömt".

Niamh Uí Bhriain från irländska Life Institute anser att domen är "djupt felaktig och diskriminerande". Hon vänder sig särskilt mot behandlingen av ofödda barn med funktionshinder.
– Det är förvånande att se en domare från högsta domstolen använda ett så grymt och tanklöst språk, som är oerhört sårande för majoriteten av de föräldrar som behåller sina sjuka barn till graviditetens slut och som uppskattar varje ögonblick med sina barn, av vilka de flesta överlever förlossningen, säger hon.

Niamh Uí Bhriain utgår ifrån att domen kommer överklagas så snart som möjligt. Nordirlands katolska biskopar, som leds av ärkebiskopen Eamon Martin i Armagh, säger att det är "mycket oroväckande" att domstolen väger ett liv mot ett annat:
– Ofödda barn är personer, det ändrar detta domslut inte på. Det är vår plikt att respektera och skydda deras rätt till liv. Vår dagliga pastorala erfarenhet lär oss att även i de värsta fall bör samhället inte glömma att mänskligt liv är heligt och alltid förtjänar vårt yttersta skydd, medkänsla och omsorg. Den katolska kyrkan lär att skyldigheten att ta hand om och skydda människors liv gäller kvinnan och barnet lika mycket under alla omständigheter, säger ärkebiskopen.

Michael Kelly, redaktör för tidningen The Irish Catholic, menar att domstolens utslag om rätt till abort när barnet har blivit till genom ett brott "inte tar någon hänsyn till det faktum att abort innebär att ett oskyldigt barn, som inte är delaktigt i brottet, kommer att dödas, vilket ytterligare förvärrar våldtäktens orättvisa":
– Nordirland är en av de sista platserna i västvärlden att motstå allmän tillgång till abort. Det är ingen överraskning att regionen sätts under enorm press från en sammanslutning av så kallade människorättsgrupper och pro-choice lobbyorganisationer, som i allmänhet finansieras från utlandet, påpekar Michael Kelly.

Det är Nordirlands kommission för mänskliga rättigheter, som tagit ärendet till domstol.
– Det är anmärkningsvärt att målet att liberalisera abortlagstiftningen i Nordirland väckts av landets människorättskommission, ett organ som inrättades genom fredsavtalet 1998, som satte punkt för 30 år av konflikter och våld. Det verkar bisarrt att ett organ som inrättats för att försvara de mänskliga rättigheterna faktiskt begär av högsta domstolen att ta den omistliga rätten till liv från de mest utsatta barn i livmodern och beröva dem rättsligt skydd, säger Michael Kelly.

Källa: Catholic News Agency (www.catholicnewsagency.com)