Låg användning av donerade organ i Kina

02 december 2015
Enligt den kinesiska organdonationskommittén räknar man i år med mer än 2 500 organdonatorer, men bara en liten del av deras organ används, rapporterar tidningen Beijing Youth Daily.

I princip möjliggör antalet donatorer 2 500 hjärttransplantationer och 5 000 lungtransplantationer. I år har dock bara 100 hjärttransplantationer och ungefär lika många lungtransplantationer genomförts, enligt Huang Jiefu, ordförande i den kinesiska organdonationskommittén.

I Storbritannien fick jämförelsevis mer än 3 300 patienter organ från 1 282 avlidna donatorer, enligt den senaste årsrapporten från det offentliga sjukvårdssystemet National Health Service (NHS). I Sverige fick förra året 814 personer donerade organ.

Tidningen Beijing Youth Daily skriver att orsaken att befintliga organ inte används är långsamma transporter och dålig samordning. Till det ska läggas att många av Kinas 1,37 miljarder invånare tror på reinkarnation och därför vill att deras kroppar förblir intakta efter döden.

Människorättsorganisationer har upprepade gånger anklagat Kina för att dödsdömda fångar används till organdonation. Enligt officiella källor förekomer detta inte längre, men vissa organisationer misstänker att fångar i stället klassificeras som frivilliga donatorer. Huang Jiefu poängterar dock att "inte ett enda organ" i Kinas organdonationssystem kommer från dödsdömda fångar, det skulle vara "ett falskt förslag att be en dödsdömd fånge att donera som medborgare".

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)