Läkare saknas i Belgiens kommission som övervakar dödshjälp

03 november 2015
En kommissionen för att övervaka den då nya dödshjälpslagstiftningen inrättades i Belgien 2002. Den består av 16 ledamöter, varav åtta läkare (fyra måste vara professorer), samt 16 suppleanter. Av de totalt 32 platserna är dock sju vakanta, och enligt en talesman är det särskilt svårt att hitta medicinska akademiker till kommittén.

Enligt talesmannen för den nuvarande kommittén skall den fungera som en interimskommission tills ersättare hittas. Det är kraven i lagstiftningen, som orsakar svårigheterna. Åtta ledamöter måste vara fransktalande, åtta flamländsktalande, och båda grupper måste ha ungefär jämn könsfördelning samt representeras med olika filosofiska ståndpunkter.

Kravet på etisk mångfald torde vara särskilt problematiskt, då det är osannolikt att skeptiker till dödshjälp skulle vilja sitta i en kommission, som godkänner avslutade ärenden, skriver nyhetstjänsten BioEdge. Potentiella ledamöter är också tveksamma till att ta på sig en ständigt ökande arbetsbörda; enligt den senaste statistiken över rapporterade dödshjälpsfall har de ökat med 90 procent på tre år (från 953 under 2010 till 1 807 år 2013).
– De sa till mig att det bara var ett tiotal ärenden per månad att bearbeta. I dag är det i genomsnitt 200 fall, varav 80-90 procent är på nederländska, som skall läsas och förberedas innan kommissionen sammanträder varje månad, säger den avgående ledamoten Claire Nouwynck, onkolog vid Erasmus sjukhus i Bryssel.

Kommissionen är tänkt att undersöka fall av dödshjälp där läkaren misstänks för tjänstefel. I praktiken ges ledamöterna endast begränsad information och måste sedan rösta om de skall begära ytterligare information från läkaren. Eftersom kritiker till Belgiens dödshjälp lagstiftning i andra länder, särskilt engelskspråkiga, men även hemma, ständigt klagar över att lagligt medicinskt dödande är utom kontroll, är det ingen liten förlägenhet att den statliga granskningskommissionen för dödshjälp inte kan styra sig själv, skriver BioEdge vidare.

Hälsoministern Maggie De Block lovade nyligen i parlamentet att belgarna inte behövde vara oroliga över illegal dödshjälp – trots att nyheten om de lediga platserna i övervakningskommissionen redan hade nått pressen.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)