Livmodertransplantationer godkända i Storbritannien

13 oktober 2015
Efter att en liten grupp kvinnor i Sverige – för första gången i världen – fött barn som de burit i en donerad livmoder, planerar man inom kort även i Storbritannien att påbörja kliniska försök med kvinnor, som ska få en donerad livmoder i syfte att kunna föda barn.

Det var i slutet av september som man i brittisk dagspress kungjorde, att man på Queen Charlotte’s and Chelsea Hospital i London fått tillstånd att göra totalt tio livmodertransplantationer. I motsats till i Sverige, där donatorerna var levande och i de flesta fall nära släkt med försöksdeltagarna, kommer man i England att använda avlidna, hjärndöda donatorer, eftersom transplantationen är mer komplicerad för donatorn än för mottagaren.

En operationsgrupp på tolv personer behövs för varje transplantation, som man beräknar kommer att ta runt nio timmar. De medverkande kvinnorna kommer att behöva ta medicin för att förhindra avstötning av den nya livmodern direkt efter operationen och att fortsätta ta medicinerna så länge livmodern finns kvar i kroppen. Planen är att kvinnornas hälsa ska följas upp i ett år, varefter man kommer att göra provrörsbefruktningar. De barn som sedan blir resultatet kommer att förlösas med kejsarsnitt i vecka 35-37 för att förhindra att förlossningen sker naturligt, eftersom man inte räknar med att donerade livmödrar klarar av den påfrestningen.

De deltagande paren kommer att ges två chanser till graviditet innan man kommer att ta bort livmodern igen för att undvika att försöksdeltagarna måste ta medicin resten av livet.

Nu väntar man på att samla ihop 500 000 £ (6,6 miljoner kr), eftersom varje operation beräknas kosta motsvarande 660 000 kr. Hittills har projektet lyckats få ihop 40 000 £. Det är även oklart om det offentliga sjukvårdssystemet NHS kommer att påta sig att stå för verksamheten efter att försöken är avslutade. De första operationerna beräknas ske tidigt nästa år.

I den svenska försöksgruppen var det sju av totalt nio transplantationer som lyckades. Fyra av kvinnorna har redan fött barn, och ett femte beräknas inom snar framtid.

Källa: BioNews (www.bionews.org.uk)