Majoritet av Kanadas palliativläkare mot att assistera vid självmord

10 mars 2015
Majoriteten av Kanadas palliativspecialister vill inte medverka till läkarassisterat självmord, enligt en undersökning som nyligen genomförts av landets sällskap för palliativläkare.

Undersökningen, som tas upp i det senaste numret av Medical Association Journal (doi: 10.1503/cmaj.109-5003), visar att endast 25 procent av medlemmarna i Kanadas sällskap för palliativläkare (CSPCP) är bredda att assistera vid självmord.

Av dem som deltog i undersökningen anser 75 procent att läkarassisterat självmord är utanför palliativvårdens ansvarsområde. Även om vissa palliativa läkare kan tänka sig att ge dödshjälp när det blir lagligt, anser andra att det fortfarande är en öppen fråga vem som egentligen bör administrera dödliga läkemedelsdoser.
– Det finns en enorm missuppfattning bland allmänheten om att det är vad palliativ vård handlar om, nämligen döden. Nej, palliativ vård handlar till stor del om livet och att leva livet så gott som man bara kan, förklarar Susan McDonald, ordförande för CSPCP.

Hon får medhåll av Doris Barwich, sällskapets tidigare ordförande, som leder Centrum för palliativ vård i British Columbia:
– Det är inte en del av det vi gör och vi räknar inte med att det kommer att bli en del av det vi gör heller, säger hon.
I februari fastslog Kanadas högsta domstol att förbjud mot assisterat självmord strider mot grundlagen och kränker grundlagen om fri- och rättigheter. Läs mer >> Nu diskuterar olika vårdorganisationer och andra representanter för läkarkåren den kommande lagens praktiska implikationer.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)