Majoritet av tyska palliativläkare mot läkarassisterat självmord

28 september 2015
I november kommer den tyska förbundsdagen att rösta om fyra lagförslag gällande dödshjälp, varav tre går ut på att legalisera läkarassisterat självmord.

I en tysk webbundersökning om läkarassisterat självmord och dödshjälp gjord i somras svarade bland annat 880 läkare, som dagligen tar hand om svårt sjuka, döende patienter. Bland läkarna var 56 procent helt emot läkarassisterat självmord. Lukas Radbruch, ordförande för den tyska palliativläkarföreningen Deutsche Gesellschaft für Palliativmedizin (DGP), menar att en normalisering av läkarassisterat självmord skulle vara lika fel som att kriminalisera det:
– Försöket att exakt definiera villkor under vilka läkare sannolikt kommer att ge dödshjälp är dömt att misslyckas, eftersom livets slut inte är klart definierat. Den gemensamma hållningen för palliativläkare är dock att det inte är en läkares uppgift att döda, säger han.

Enligt Friedemann Nauck, palliativläkarföreningens tidigare ordförande, visar svaren från de 880 läkarna att begäran om läkarassisterat självmord är en ganska sällsynt företeelse, som inte kan motivera att straffrätten ändras.
– De senaste fem åren har 75 procent av de tillfrågade palliativläkarna i genomsnitt bara haft tio patienter som efterfrågat läkarassisterat självmord, säger han.

Många av de tillfrågade palliativläkarna bekräftar också att patienter som efterfrågar assisterat självmord inte nödvändigtvis vill dö, utan känner att de inte längre kan uthärda sin situation. Enligt 94 procent av palliativläkarna är dödslängtan inte något absolut och exklusivt, utan ett uttryck för ambivalens.
– Alla som svarade var eniga om att samtal om dödslängtan är viktiga för att lindra, även om de i vissa fall kan förstå önskan om läkarassisterat självmord, förklarar Friedemann Nauck.

Lukas Radbruch är övertygad om att välfungerande palliativvård i de flesta fall kan skingra en önskan om dödshjälp. Endast fyra procent av de tillfrågade läkarna ansåg dock att den befintliga palliativa vården är tillräcklig.
– Svårt sjuka och döende människor behöver inte bara kompetent palliativvård på palliativa vårdenheter, utan också på allmänna avdelningar på sjukhus eller vårdhem, säger Maria Wasner, vice ordförande i DGP.

Källor: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de) och Katholische Nachrichten (www.kath.net)