Namninsamling om rätt till vård vid sen abort till Europarådet

15 april 2015
En namninsamling har i dagarna presenterats för Europarådets parlamentariska församling (PACE) för att uppmärksamma hur barn som föds levande efter en abort lämnas att dö eller i vissa länder dödas med metoder som dödliga injektioner. Insamlingen uppmanar Europarådet att snarast tillse att barnen får omsorg och vård i enlighet med basala, mänskliga rättigheter.

En namninsamling har i dagarna presenterats för Europarådets parlamentariska församling (PACE) för att uppmärksamma hur barn som föds levande efter en abort lämnas att dö eller i vissa länder dödas med metoder som dödliga injektioner. Insamlingen uppmanar Europarådet att snarast tillse att barnen får omsorg och vård i enlighet med basala, mänskliga rättigheter.

Det är den internationella juristorganisationen European Centre for Law and Justice (ECLJ) som i veckan överlämnat över 185 000 namnunderskrifter till Europarådets parlamentariska församling, för att uppmärksamma att det varje år föds barn i Europa, som överlever abort efter 20:e graviditetsveckan, men som inte ges vård utan får ligga och självdö, ibland under flera timmar, eller som i vissa länder dödas genom en dödlig injektion. Enligt en studie, publicerad i facktidskriften British Journal of Obstetrics and Gynaecology, rör det sig om tio procent av de barn som aborteras i 23 graviditetsveckan. En annan uppskattning gjordes i höstas av en barnmorska i Sverige, som i ett brev till Socialstyrelsen om erfarenheter av sena aborter, uppskattade att ett av fyra foster som föds i vecka 16-17 lever "en kortare eller längre stund".

I ett brev till Europarådets parlamentariska församling, som bifogats namninsamlingen, presenterar European Centre for Law and Justice tre uppmaningar till Europarådet, på uppdrag av dem som skrivit under namninsamlingen samt ett antal icke-statliga organisationer:

1. Att undersöka och rapportera om situationen för de barn som föds levande i samband med abort. Det är i dag pga. bristande statistik från de flesta länder inte möjligt att få en fullständig översyn över hur många barn det gäller.
2. Att fastställa att alla människor som föds levande har samma rätt till liv, enligt artikel 2 i Europeiska konventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna, samt att fastställa att alla människor måste ha rätt till rätt och nödvändig vård, utan diskriminering baserat på omständigheterna när de föds.
3. Att rekommendera medlemsländerna att ta hänsyn till gränsen för när foster kan överleva i sin abortlagstiftning.

Frågan har redan tidigare presenterats för Europarådet, men Nils Muižnieks, kommissionären för mänskliga rättigheter, förklarade då, i november i fjol, att frågan om barn som överlever abort inte är inom hans behörighet och tackade nej till att bli informerad. Läs mer >> Även Europarådets ministerkommitté fick i somras samma fråga från en parlamentariker, men kunde inte komma överens om ett svar pga. bristande samförstånd. Läs mer >>

Källa: European Centre for Law and Justice (eclj.org), Världen idag (www.varldenidag.se) och LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)