Nästan 170 000 överblivna embryon förstörs i Storbritannien varje år

23 mars 2015
I Storbritannien förstörs varje år, enligt officiella uppgifter, nära 170 000 överblivna embryon.

Enligt den brittiska myndigheten för fertilitetsfrågor The Human Fertilisation and Embryology Authority (HFEA) har sedan 1990, då statistikinsamling påbörjades, 2 053 656 överblivna embryon förstörts. Embryon som skapats genom provrörsbefruktning kan överföras till en livmoder, lagras för framtida användning eller doneras till forskning. De embryon som förstörs är de som ingen längre vill ha, de som har passerat sin lagringsgräns eller de som bär en defekt gen som orsakar ärftlig sjukdom. Juridiskt sett får embryon som inte överförs inte utvecklas längre än 14 dagar, när de är runt storleken på ett knappnålshuvud.

Det är den brittiske parlamentsledamoten Lord Alton, som har efterfrågat uppgifterna från HFEA:
– Förra året ökade den årliga förstörelsen av embryon till svindlande 170 000. Även dessa siffror kommer sannolikt att vara en underskattning eftersom de inte bryr sig om att föra fullständiga och heltäckande register. Enligt brittisk lag, och enligt naturvetenskap, börjar det mänskliga livet vid befruktningen. Därför har våra olika regeringar framhållit att mänskliga embryon bör behandlas med respekt och får inte förbrukas om det finns alternativ. Hur kan det förenas med den godtyckliga förstörelsen i denna stora omfattning? Att underlåta att respektera och skydda människors liv i ett tidigt stadium leder till bristen på respekt för livet i alla andra livsskeden. Det bör finnas en ärlig och öppen omvärdering av den lagstiftning som tillåter detta att hända, säger Lord Alton till den brittiska tidningen Catholic Herald.

Källa: Catholic Herald (www.catholicherald.co.uk)