Nederländska läkare öppna för dödshjälp vid existentiellt lidande

23 februari 2015
Omkring en av tre läkare i Nederländerna är beredd att ge dödshjälp till någon med tidig demens, psykisk sjukdom eller som är trött på livet, visar en undersökning som publicerats i Journal of Medical Ethics.

I Nederländerna är det tillåtet att ge dödshjälp eller assisterat självmord till personer med psykisk sjukdom. Även om det inte finns någon "rätt" till dödshjälp, har läkares frihet att avslå en begäran av personliga skäl diskuterats. I ett försök att ta reda på vad läkare i Nederländerna tycker om dödshjälp och assisterat självmord, gjordes det en undersökning bland 2 500 allmänläkare och specialister inom äldreomsorg, kardiologi, lungmedicin, intensivvård, neurologi och internmedicin mellan oktober 2011 och juni 2012. Resultaten publicerades förra veckan i Journal of Medical Ethics nätupplaga (J Med Ethics doi:10.1136/medethics-2014-102150).

Läkarna tillfrågades om de någonsin hade gett dödshjälp till en patient med cancer, andra fysiska sjukdomar, psykisk sjukdom, tidig eller avancerad demens, eller någon utan allvarlig fysisk sjukdom men livsleda. De som inte hade gjort det frågades om de ens skulle överväga att ge dödshjälp och i så fall under vilka omständigheter.

Fyra av tio svarade att de skulle ge dödshjälp vid tidig demens, men bara en av tre vid sen demens, även om patienten tidigare hade skrivit ett livsslutsdirektiv och bett om dödshjälp. Ungefär en av fyra skulle vara beredd att ge dödshjälp till livströtta om de hade en allvarlig sjukdom, medan en av fem skulle ge dödshjälp till livströtta även om det inte förelåg några andra medicinska skäl.

Läkaren James A. Colbert från Harvard Medical School i Boston har kommenterat undersökningen:
– En mycket viktigare fråga att fästa uppmärksamheten på är hur vi skall se till att alla patienter är väl omhändertagna i slutet av livet. Palliativ vård är en så viktig del av sjukvården, och ändå träffar mycket få patienter en palliativläkare. Studier har visat att patienter med cancer som träffar en palliativläkare har bättre livskvalitet och i vissa fall till och med lever längre än andra cancerpatienter, som bara behandlas av onkologer, säger han till nyhetstjänsten BioEdge.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)