Nepal stoppar surrogatmoderskap för utlänningar

16 september 2015
Nepals högsta domstol har utfärdat ett moratorium, som omedelbart stoppar surrogatverksamhet för utländska beställare.

I Nepal har kommersiellt surrogatmoderskap hittills varit tillåtet, så länge surrogatmamman inte är nepalesiska.
– Det finns inga lagar för surrogatmoderskap ... det väcker många konstitutionella och juridiska frågor. Därför har domstolen utfärdat ett föreläggande för att stoppa surrogatverksamheten... tills frågan har avgjorts, säger Nahakul Subedi, talesman för högsta domstolen.

I april flögs 26 surrogatbarn, som föddes under de sex veckorna före den stora jordbävningen, från Nepal till Israel, där de beställande föräldrarna bor, vilket satte strålkastaren på det faktum att Nepal använts som surrogatdestination av israeliska, homosexuella par. Ingen av surrogatmammorna fick följa med.

Det rapporteras att många samkönade par har sökt surrogatmoderskap i Nepal under de senaste åren, särskilt efter att Indien förbjudit surrogatmoderskap för samkönade par.

Föreläggandet kommer inte att påverka dem som redan har påbörjat surrogatmoderskapsgraviditeten, enligt högsta domstolen. Högsta domstolen har även beordrat regeringen att svara på en lång rad frågor om bl.a. de juridiska rättigheterna för alla berörda parter, inklusive surrogatmammans rättigheter och förmåner, barnets medborgarskap och myndigheternas ansvar.

Doron Mamet, som driver surrogatkliniken Tammuz, avfärdar påståendet att surrogatmammor utnyttjas:
– Det är de vanliga, ondsinta uttalanden från personer som med alla medel försöker stoppa surrogatmoderskap, det bygger inte på någon sanning. Alla surrogatmammor kommer av fri vilja, efter att i detalj ha genomgått avtalet, säger han.

Advokaten Dana Magdassi, som driver surrogatmoderskapsförmedlingen Lotus i Nepal är positiv till föreläggande:
– De frågor domaren ställer är relevanta och berättigade frågor – vad händer med barnets rättigheter, kvinnans rättigheter, vem ser till att kvinnan är betald.

Nepals regering har tills mitten av september att svara på föreläggandet.

Källa: BioNews (www.bionews.org.uk)