Ny abortlagstiftning i Frankrike

21 april 2015
I Frankrike antog nationalförsamlingen förra veckan en ny abortlagstiftning, där det tidigare kravet på sju dagars betänketid tagits bort. Den nya lagen gör det även möjligt för läkare att utföra kirurgiska aborter på vårdcentraler och ger barnmorskor rätt att förskriva samt utföra medicinska aborter.

Den nya lagen antogs av nationalförsamlingen vid första omröstningen med 311-241. I Frankrike görs ca 200 000 aborter årligen, varav 57 procent är medicinska aborter. Två av tre av de kvinnor som gör abort använde någon form av preventivmedel när de blev gravida. Fransk media uppmärksammar varje år de långa väntetiderna för abort under sommaren och att allt färre läkare vill utföra aborter i takt med att den äldre generationen läkare pensioneras.

Det nya lagförslaget innehåller ett tillägg enligt vilken varje regional hälsomyndighet måste definiera ett minimum antal aborter i ett årligt avtal med varje vårdinrättning i närområdet. Lagförslaget förändrar inte läkares möjlighet till samvetsfrihet men cementerar ytterligare synen på abort som en absolut rättighet inom de 12 första graviditetsveckorna.

Under den nuvarande lagstiftningen måste en abortsökande kvinna göra två läkarbesök med sju dagars mellanrum före aborten. Om det innebär att gränsen på 12 graviditetsveckor överträds kortas tiden mellan läkarbesöken till 48 timmar. Enligt den nya lagen krävs endast ett läkarbesök och kvinnans beslut därefter kommer att ses som definitivt.

För närvarande ges läkemedel för medicinsk abort ut av sjukhus, av allmänläkare som har ett formellt avtal med ett sjukhus, samt av vård- och mödravårdscentraler. Att nu även barnmorskor får förskriva dem förväntas öka antalet medicinska aborter.

Den nya lagen väntas, efter granskning av senaten, träda i kraft före sommaren.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)