Ny indisk lag förbjuder surrogatmoderskap för utlänningar

09 november 2015
Den indiska regeringen har infört ny lagstiftning, som förbjuder utlänningar att anlita indiska kvinnor som surrogatmammor.

I ett brev, som publicerades i slutet av förra månaden, förklarade den statliga myndigheten Indian Council of Medical Research, att surrogatmoderskap endast får tillhandahållas till gifta, indiska par. Landets 350 fertilitetskliniker har beordrats "att inte hjälpa utlänningar". Brevet går inte in på hur pågående surrogatmoderskapsfall skall behandlas, och den nya lagen har redan överklagats.

I Mumbai lyckades två kliniker med att tillfälligt häva förbudet för par med pågående surrogatmoderskap, men advokaten Vikrant Sabne säger till nyhetstjänsten AFP att beslutet från stadens högsta domstol inte kan tillämpas över hela landet.

Den nya lagen har utlöst ett ramaskri från fertilitetsspecialister och surrogatmammor, som nu försöker påverka regeringen att överge beslutet till förmån för striktare reglering av branschen.
– Varför skall utlänningar diskrimineras? Vi är alla människor, säger Nayana Patel, en av Indiens ledande ivf-specialister, som driver världens största surrogatklinik med 110 platser för fertilitetsbehandling och surrogatmoderskap.

Även en surrogatmamma har vädjat till Council of Medical Research och uppmanat dem att respektera "surrogatmammors rätt till liv och värdighet":
– Surrogatmoderskap är en god gärning som betalas bra. Regeringen tillhandahåller många tjänster, som antingen gynnar de rika eller dem under fattigdomsgränsen. Hur är det med människor som vi, som ständigt riskerar att hamna i ekonomiskt trångmål när vi blir sjuka eller förlorar våra arbeten?

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)