Ny rapport: tusentals som aldrig har bett om att dö får dödshjälp i Belgien

16 juni 2015
En ledande forskare har publicerat svidande kritik mot konsekvensen av Belgiens dödshjälpslagstiftning i tidskriften Journal of Medical Ethics. Enligt rapporten är det tusentals patienter som varje år får dödshjälp av sin husläkare, trots att de aldrig bett om det.

Det är Rafael Cohen-Almagor, professor i statskunskap vid universitetet i Hull i England, som med sin rapport vill markera mot det som händer i Belgien: att läkare medvetet förkortar livet på vissa patienter utan att de bett om det. Rafael Cohen-Almagor har genom att gå igenom andra rapporter och artiklar kommit fram till, att det med all sannolikhet är vanligare att förkorta patienters liv utan att de bett om det än att utföra regelrätt dödshjälp. Han noterar vidare att stödet för dödshjälp är mycket högt i landet: över 90 procent av både läkare och allmänhet är för dödshjälp.

Enligt rapporten är det nu så många som ett av 60 dödsfall under husläkares inseende, som gäller någon som fått dödshjälp utan att ha bett om det. Hälften av dem är över 80, och två tredjedelar är inlagda på sjukhus men utan att lida av någon obotlig sjukdom. I fyra av fem fall tas dödshjälp inte ens upp med patienten, då de antingen ligger i koma, är dementa eller för att läkaren bedömer, att det inte är i patientens intresse att tala om det. Mycket ofta är inte heller familjen informerad i förväg.

Rafael Cohen-Almagor framhåller även riktlinjer, som förra året publicerades av det belgiska sällskapet för intensivvårdsläkare, och som gäller båda vuxna och minderåriga. Enligt riktlinjerna är det ”ibland lämpligt att förkorta döendet med hjälp av läkemedel, även om patienten inte känner obehag”. Ordet ”samtycke” finns inte omnämnt. Rapporten i Journal of Medical Ethics avslutas med en retorisk fråga: ”Om Belgien inte har kunnat kontrollera missbruk [av lagen] – och inte heller verkar ha försökt särskilt hårt – vilken anledning finns det då att tro att man kommer att kunna kontrollera det i framtiden?”

Källor: BioEdge (www.bioedge.org) och The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)