Ny studie om livsduglighet i graviditetsvecka 22

11 maj 2015
Enligt en ny studie kan ett  litet antal mycket för tidigt födda barn överleva utanför livmodern tidigare än läkare hittills trott var möjligt, vilket väcker frågor om hur barnen bör behandlas och kan få konsekvenser för abortdebatten.

Studien, som nyligen publicerades i The New England Journal of Medicine (N Engl J Med 2015; 372:1801-1811May 7, 2015DOI: 10.1056/NEJMoa1410689), undersökte nästan 5 000 barn födda utan missbildningar före 27:e graviditetsveckan. Även om majoriteten som föds i vecka 22 avlider eller drabbas av allvarliga hälsoproblem, finns det en liten grupp som får vård och överlever med få hälsoproblem, och på vissa håll har man inom vården nu börjat diskutera om gränsen för livsduglighet bör sänkas.

I USA har högsta domstolen fastlagt att delstater måste tillåta abort fram tills att fostret är livsdugligt utanför livmodern. Resultaten från den aktuella studien kan därför komma att ge upphov till frågor om hur länge abort ska vara lagligt, och föräldrar och läkare ställs inför frågan hur intensivt ett för tidigt fött barn bör behandlas.

Studien visar också att sjukhus med välutrustade neonatalavdelningar har ytterst varierande inställning till barn som föds i vecka 22. Några erbjuder ingen aktiv medicinsk behandling medan andra ger full vård för att förbättra de nyföddas lungfunktion.
– Det bekräftar att om man inte gör något, kommer dessa barn inte att klara sig, och om man gör något kommer en del av dem att klara sig. Många av dem som överlever får svåra funktionshinder, säger David Burchfield, chef för neonatologi vid University of Florida och en av forskarna bakom studien.

Omkring 18 000 mycket för tidigt födda barn föds varje år i USA, varav cirka 5 000 i vecka 22 eller 23. Den amerikanska läkarföreningen för obstetriker och gynekologer samt barnläkarföreningen kom 2014 fram till att "i allmänhet bör de som föds i 23:e graviditetsveckan betraktas som potentiellt livsdugliga", eftersom mer än en fjärdedel av dem överlever när de får intensivvård. Huruvida barn som föds i vecka 22 eller23 överlever beror på olika faktorer, som födelsevikt och om mamman får behandling före förlossningen för att hjälpa utvecklingen av barnets lungor och hjärna.

Studieförfattarna och andra experter konstaterar att fostrets ålder ofta är en kvalificerad gissning, baserad på kvinnors minne av sista mensens första dag och en uppskattning av fostrets storlek. Andra faktorer, som mödravård och det faktum att flickor ofta är en vecka mer mogna än pojkar, bör också påverka besluten, anser experterna.

Källor: The New York Times (www.nytimes.com) och MercatorNet (www.mercatornet.com)