Nya oegentligheter på självmordskliniken Dignitas

03 juni 2015
Det är inte första gången dödshjälpskliniken Dignitas hamnat i blåsväder. Nu avslöjar en brittisk tidning att en av de läkare kliniken rekommenderar potentiella medlemmar att söka upp, för att få intyg för självmord, är en psykiater, som förlorade sin läkarlegitimation för nio år sedan.

Det är tidningen The Daily Mail, som låtit en reporter kontakta psykiatern Colin Brewer, den läkare som Dignitas rekommenderar sina engelska medlemmar att söka upp för att få det obligatoriska läkarintyg som behövs, för att få hjälp att begå självmord på kliniken. Det har visat sig, att läkaren förlorade sin legitimation för nio år sedan efter att upprepade gånger ha förskrivit felaktig medicin på den avvänjningsklinik han grundat, och efter att en av hans patienter dog när han fick ett herionliknande läkemedel utskrivet. Enligt brittiska regler får läkare som förlorat legitimationen fortfarande träffa patienter och ge dem råd eller vägledning, så länge de gör klart för patienten att de inte har någon legitimation. Colin Brewer har enligt The Daily Mail skrivit intyg åt över 12 Dignitasmedlemmar som senare begått självmord på kliniken, också åt människor som inte lidit av någon dödlig sjukdom.

Reportern från The Daily Mail låtsades nyligen vara en ung kvinna med psykiska problem, kontaktade Dignitas, och blev rekommenderad av klinikens personal att söka upp Colin Brewer ”i första hand” eftersom han är ”fördomsfri” för att få det ”expertintyg” som behövs för att garantera att man är vid sina sinnens fulla bruk. När reportern sedan talade med psykiatern sade han, att han gärna ville hjälpa kvinnan att begå självmord eftersom det skulle vara en ”lättnad” för henne. Han försäkrade att kvinnans unga ålder, 35 år, inte skulle vara något hinder, och rådde henne att inte kontakta sin husläkare angående planerna på att åka till Dignitas. När reportern frågade, om det inte skulle vara ett problem att hon inte led av någon dödlig sjukdom, försäkrade psykiatern henne om att ”icke-dödliga sjukdomar inte är något problem för Dignitas”.

Colin Brewer har bekräftat att det rör sig om runt 12 patienter han hjälpt med intyg till Dignitas, och framhåller att det inte är något problem att han mist sin legitimation, eftersom han inte ger behandling. Han lägger i stället hela ansvaret på de schweiziska myndigheterna, som har till uppgift att gå igenom ansökningar till Dignitas.

Enligt The Daily Mail har nu totalt 273 britter begått självmord med hjälp av Dignitas, senast en 54-årig affärsman härom veckan, som befarade att en tumör på hans ryggrad så småningom skulle göra honom förlamad.

The Daily Mail skriver också om hur Dignitas har det schweiziska rättsväsendets ögon på sig pga. de höga vinster företaget misstänkts göra på varje självmord, och åklagare planerar att dra klinikens ledning inför domstol eftersom man vägrar visa klinikens ekonomiska redovisning. Det har också upptäckts att ett antal av dem som begått självmord strax före sin död fört över ansenliga belopp på grundaren Ludwig Minellis personkonto. Dessutom har kliniken återigen tvingats flytta, och finns nu i ett industriområde på våningsplanet ovanpå en korvgrill. Klinikens avgift för att assistera vid ett självmord är motsvarande 116 000 kr.

Källa: The Daily Mail (www.dailymail.co.uk)