Nyfödda känner smärta mer än vuxna

28 april 2015
Ett par dagar gamla spädbarn visar i magnetresonansavbildning liknande smärtsvar som vuxna. Barnens smärtgräns var t.o.m. fyra gånger lägre än vuxnas, vilket motsäger tidigare antaganden om att nyfödda inte känner smärta.

Forskning gick tills inte så länge ut ifrån att nyfödda inte kan känna smärta under de första månaderna, eftersom deras hjärna inte är tillräckligt utvecklad. De observationer man gjorde på spädbarn som utsattes för smärtstimuli tolkades som "reflexer", och fram till slutet av 1980-talet fick spädbarn inte smärtstillande läkemedel vid kirurgiska ingrepp.

Det är svårt att mäta och registrera spädbarns smärta. För att få bra bilder med hjälp magnetisk resonanstomografi (MR), som kan ge objektiva bevis på smärta genom att vissa ställen i hjärnan aktivera, har det hittills krävts att barnet ligger helt still, vilket är väldigt svårt för små barn.

En forskningsgrupp under barnläkaren Rebeccah Slater vid universitetet i Oxford har för att undkomma problemen undersökt tio 1-6 dagar gamla spädbarn när de sov genom att trycka en fjäder mot barnets häl med en tryckkraft på upp till 128 mN (Millinewton). Det aktiverade 18 av 20 hjärnområden, samma som hos vuxna som reagerar på en kraft på upp till 521 mN. Intensiteten i hjärnans signaler var lika stark på spädbarnen som på vuxna, även om stimulansen från fjädern på spädbarnen var fyra gånger svagare. Det fanns även skillnader i aktivitetsmönster som tyder på att spädbarnen reagerar annorlunda på smärta, och man vet också att vissa nervbanor, som är nödvändiga för smärtupplevelser, ännu inte bildats på spädbarn. Men att de därför inte skulle kunna känna smärta är fel, menar Rebeccah Slater, som publicerat sin studie på eLife (2015;4:e06356).

Källa: Deutsches Ärzteblatt (www.aerzteblatt.de)