Ontarios läkare pressade om samvetsvägran vid läkarassisterat självmord

21 september 2015
Att Kanadas högsta domstol ogiltigförklarade landets förbud mot läkarassisterat självmord i februari börjar påverka läkare, visar nya riktlinjer för Ontarios läkarförening. Föreningen har i tysthet utfärdat nya direktiv, enligt vilket läkare med samvetsbetänkligheter måste hänvisa till en kollega utan betänkligheter.

Det var i februari som Kanadas högsta domstol fastslog att ett förbud mot läkarassisterat självmord strider mot grundlagen och kränker grundlagen om fri- och rättigheter. Läs mer >> En undersökning, som kort därpå genomfördes av landets sällskap för palliativläkare, visade att majoriteten av Kanadas palliativspecialister inte vill medverka till läkarassisterat självmord. Läs mer >>

Nu har läkarföreningen The College of Physicians and Surgeons of Ontario satt upp nya riktlinjer (Planning for and Providing Quality End-of-Life Care), som föreningens styrelse godkänt i dagarna. Under den punkt som tar upp samvetsbetänkligheter heter det att läkare, som begränsar vad de gör på grundval av moraliska och eller religiösa grunder måste uppfylla läkarföreningens policy för yrkesmässiga skyldigheter och mänskliga rättigheter. Läkare som inte vill medverka till läkarassisterat självmord på grund av sitt samvete eller sin tro måste därför ge "en faktisk remiss till en annan vårdgivare". Detta definieras som "en remiss i god tro, till en icke-vägrande, tillgänglig och åtkomlig läkare, annan hälso- och sjukvårdspersonal eller klinik".

De nya riktlinjerna har redan ifrågasätts av läkarföreningen för kristna läkare och tandläkare samt sammanslutningen av katolska läkare, som bl.a. hävdar partiskhet hos arbetsgruppen som har utvecklat dem. Riktlinjerna godkändes av läkarföreningens styrelsemöte i mars, trots överväldigande motstånd mot kravet på "faktisk remiss". Det gjordes då ett uttalande från föreningen om att policyn inte gäller dödshjälp eller assisterat självmord, utan att man skulle återkomma till frågan efter att lagstiftning hade utarbetats som svar på beslutet i Kanadas högsta domstol.
– Det var då uppenbart att detta var en naiv taktik som de hoppades skulle lugna oppositionen, åtminstone bland styrelseledamöterna. Denna utveckling bekräftar bara det självklara, säger samvetsfrihetskämpen Sean Murphy.

Källa: BioEdge (www.bioedge.org)