Oro över att dö ensam och lidande driver på debatten om dödshjälp

25 maj 2015
Rädslan för en smärtsam död på sjukhus är orsak till det breda stödet bakom en förändrad lagstiftning om dödshjälp i Storbritannien, menar en brittisk etiker.

Det är Timothy James, docent i medicinsk rätt och etik vid Birmingham City University, som ger sin syn på en rapport som offentliggjordes förra veckan av den brittiska hälsovårdsombudsmannen. Rapporten uppger några av de värsta fall under senare år med patienter, som avlidit utan värdighet:
– För de flesta människor handlar kravet att få dö hemma inte om autonomi, utan om oro över att dö på sjukhus med dålig vård. Rädslan för att dö lidande på sjukhus är det som driver debatten om assisterat självmord och dödshjälp. Vi vet sedan länge att möjligheten att få dö hemma bör vara tillgänglig för obotligt sjuka patienter. Vi ser alltför många fall där rätt smärtkontroll inte ges, säger Timothy James.

Hälsovårdsombudsmannen Julie Mellor har undersökt klagomål inom hälso- och sjukvården och menar att alltför många tillbringar sina sista dagar och timmar i smärta och ångest, eftersom de inte får den vård de behöver och personalen inom den offentliga vården inte kommunicerar tillräckligt väl med patienter och anhöriga. Vården i livets slutskede skulle kunna förbättras för upp till 350 000 människor varje år – dem vilkas förestående död kan förutsägas av vårdpersonal med rätt kompetens, menar Julie Mellor. Hon tar i sin rapport upp ett antal dödsfall där patienten och anhöriga fått utstå onödigt lidande.
– Fallen är hjärtskärande. Trots fokus på vården i livets slutskede de senaste åren, upplever alltför många människor onödigt lidande i sitt livsslut – ett lidande de anhöriga får leva med under många år framöver. Det verkligt sorgliga är att det finns många saker vi kan göra för att förbättra människors upplevelser i slutet av livet. Expertis finns för att hjälpa till att kontrollera smärta och hantera plågsamma symptom, och människor skall kunna få tillgång till denna expertvård när de behöver den, säger Peter Carter, generalsekreterare för sjuksköterskeföreningen Royal College of Nursing.

Källor: The Guardian (www.theguardian.com) och BioEdge (www.bioedge.org)