Påven Franciskus: abort ingen lösning på diagnoser om funktionshinder

09 juni 2015
Påven Franciskus träffade i början av månaden en grupp föräldrar och deras funktionshindrade barn i Vatikanens kapell Santa Marta. Han betonade ännu en gång kyrkans lära att abort inte är lösningen om man får reda på att ens ofödda barn har ett funktionshinder.

Påven hälsade enskilt på alla 20 inbjudna barn, och ställde sedan frågan om varför det finns lidande, särskilt lidande hos barn:
"Det är en fråga jag ofta ställer mig och som många av er och många andra frågar: varför drabbas barn? Det finns inga förklaringar. Det är också ett mysterium. Jag ser bara till Gud och frågar, ’Men varför?’ Och jag ser på korset och frågar ’Varför är din son där?’ Det är korsets mysterium."

Påven uppmuntrade barnen att inte tveka att fråga Gud "varför", eftersom de får tröst i bönen: "Kanske kommer ingen förklaring, men Faderns blick kommer att ge dig kraft att gå vidare. Den enda förklaringen han kan ge dig är, ’Även min son har lidit’. Detta är förklaringen. Det viktigaste är hans blick. Detta är din styrka, den kärleksfulle Faderns blick."

"Jag vet inte vad jag ska säga, jag har så mycket beundran för er styrka, för ert mod. Ni lever i den här situationen, om jag får säga så – men jag vill inte smickra, nej, jag säger detta från hjärtat – ni lever med hjältemod. Ni är de små hjältarna i livet. Jag tackar er för ert exempel. Jag ber för er, mitt i dessa blandade känslor av glädje och sorg. Glöm inte detta: ropa på Herren! Herren vet hur han kan trösta dig i ditt lidande på ett speciellt sätt. Han kommer att ge trösten du behöver, till var och en av er", sade påven till föräldrarna och de funktionshindrade barnen i Santa Marta.

Källa: LifeSiteNews (www.lifesitenews.com)